Ekoinnowacje jako stymulator rozwoju zielonej gospodarki

Kamila Daniek

Abstract

Koncepcja zrównoważonego rozwoju stanowi konstytucyjną zasadę ustroju nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Głównym celem rozwoju zrównoważonego jest dążenie do zintegrowanego ładu w jego społecznym, gospodarczym i społecznym wymiarze. Narzędziem umożliwiającym osiągnięcie idei zrównoważonego rozwoju jest zielona gospodarka, której jednym z priorytetowych zadań jest wdrażanie nowych technologii chroniących środowisko naturalne. Celem rozdziału jest wprowadzenie w zagadnienie ekoinnowacji w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz przedstawienie pozycji Polski pod względem poziomu ekoinnowacyjności na tle krajów Unii Europejskiej. W pracy objaśniono podstawowe pojęcia związane z podejmowaną tematyką, przeanalizowano politykę ekologiczną Unii Europejskiej i Polski oraz zdiagnozowano bariery hamujące rozwój technologii środowiskowych. Ponadto na podstawie instrumentu do pomiaru ekoinnowacyjności Eco-Innovation Scoreboard sformułowano wnioski dotyczące polskiej ekoinnowaycjności. Eksploracja podjętej problematyki odsłoniła słabą pozycję Polski w zakresie ekoinnowacyjności w porównaniu do innych krajów europejskich, ale pozwoliła również na określenie potencjału polskiej gospodarki.
Author Kamila Daniek (FoAaE)
Kamila Daniek,,
- Faculty of Agriculture and Economics
Pages295-312
Publication size in sheets0.85
Book Czyżewska Marta, Pach Janina, Sala Krzysztof (eds.): Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje – środowisko, 2020, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-310-8, 421 p.
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, zielona gospodarka, ochrona środowiska, ekoinnowacje
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?