The effect of mineral fertilization on grain yield of maize in various earliness class

Aleksander Szmigiel , Andrzej Oleksy , Anna Lorenc-Kozik

Abstract

The research aimed to determine the effect of mineral fertilization (NPK) on grain yield of maize in various earliness classes. The field experiment was conducted on very good wheat soil complex (degraded chernozem formed from loess) in the years 2006-2009. The analysed factors were NPK fertilization with 150; 300; 450 kg·ha-1 and non-fertilized treatment. The second order factor was three maize cultivars: early Fido c.v., medium early Grom c.v. and medium late –PR38F70. Increase in mineral fertilization (NPK) level influenced a growth of maize grain yield from 8.39 t·ha-1 on the non-fertilized treatment to 10.69 t·ha-1after the application of the highest fertilizer dose.
Author Aleksander Szmigiel (FoAE / IoPP)
Aleksander Szmigiel,,
- Institute of Plant Production
, Andrzej Oleksy (FoAE / IoPP)
Andrzej Oleksy,,
- Institute of Plant Production
, Anna Lorenc-Kozik (FoAE / IoPP)
Anna Lorenc-Kozik,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsWpływ nawożenia mineralnego na plon ziarna kukurydzy o rożnej klasie wczesności
Journal seriesJournal of Central European Agriculture, ISSN 1332-9049, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol14
No1
Pages354-362
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish kukurydza, nawożenie NPK, odmiany, plon ziarna, białko
Keywords in English maize, NPK fertilization, cultivars, grain yield, protein
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1103 Animal Science and Zoology
Abstract in PolishCelem badań było określenie wpływu nawożenia mineralnego NPK na wielkość plonu ziarna odmian kukurydzy o różnej klasie wczesności. Doświadczenie polowe prowadzono na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego (czarnoziem zdegradowany wytworzony z lessu) w latach 2006–2009. Badanymi czynnikami były: nawożenie NPK (w kg·ha-1): 0, 150; 300; 450). Czynnikiem II rzędu były trzy odmiany kukurydzy (wczesna – ‘Fido’, średnio wczesna – ‘Grom’ i średnio późna – ‘PR38F70’). Zastosowanie nawożenia mineralnego NPK wpłynęło na zwiększenie plonu ziarna kukurydzy, średnio od 8,39 t·ha-1 dla obiektu bez nawożenia, do 10,69 t·ha-1 po zastosowaniu najwyższej dawki nawozów.
DOIDOI:10.5513/JCEA01/14.1.1207
URL https://jcea.agr.hr/articles/774600_THE_EFFECT_OF_MINERAL_FERTILIZATION_ON_GRAIN_YIELD_OF_MAIZE_IN_VARIOUS_EARLINESS_CLASS_en.pdf
Internal identifierWRE/2013/202
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.567
Citation count*2 (2016-08-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?