Application of HEC-HMS programme for the reconstruction of a flood event in an uncontrolled basin / Zastosowanie programu HEC-HMS do odtworzenia wezbrania powodziowego w zlewni niekontrolowanej

Andrzej Wałęga

Abstract

The paper presents an assessment of the applicability of HEC-HMS programme to simulate a precipitation flood event in an ungauged basin. The programme has been developed by the Department of the Army Corps of Engineers and enables conducting hydrological calculations for basins with different characteristics and including a number of meteorological factors. The application of this model in Polish conditions was verified in the basin of the Stobnica River – a right tributary of the Wisłok River. The calculations were carried out for the flood event caused by a continuous rain which occurred in April 1998. Four hydrological models were compared: geomorpho-climatic instantaneous unit hydrograph by Nash – GcIUH_Nash, Snyder`s synthetic unit hydrograph with the determination of parameters by regression models – Snyder _reg and standard method – Snyder_stand and Clark`s instantaneous unit hydrograpg – IUH_Clark, where the model parameters were optimized in the programme. The calculations revealed that the best simulation results were obtained with the Snyder_stand and Snyder_reg models. Further research should be directed to verifying the applicability of HEC-HMs programme for hydrological analyses of much more extensive hydrometric material and basins with different characteristics.
Author Andrzej Wałęga (FoEEaLS / DoSEaWM)
Andrzej Wałęga,,
- Department of Sanitary Engineering and Water Management
Other language title versionsZastosowanie programu HEC_HMS do odtworzenia wezbrania powodziowego w zlewni niekontrolowanej
Journal seriesJournal of Water and Land Development, ISSN 1429-7426, (B 14 pkt)
Issue year2013
Vol18
No9
Pages13-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprogram HEC-HMS, symulacje wezbrań, hydrogramy jednostkowe, optymalizacja
Keywords in EnglishHEC-HMs programme, flood simulations, unit hydrographs, optimization
Abstract in PolishW pracy dokonano oceny możliwości stosowania programu HEC-HMS do symulacji wezbrania opadowego w zlewni niekontrolowanej. Program ten został opracowany przez Korpus Inżynierów Armii Amerykańskiej i umożliwia prowadzenie obliczeń hydrologicznych dla zlewni o różnej charakterystyce i z uwzględnieniem różnych czynników meteorologicznych . Zastosowanie tego modelu w warunkach polskich zostało zweryfikowane w zlewni Stobnicy – prawostronnego dopływu Wisłoka. Obliczenia przeprowadzono dla wezbrania wywołanego deszczem rozlewnym, które wystąpiło w kwietniu 1998 r. Porównano cztery modele hydrologiczne: geomorfo-klimatyczny hydrogram jednostkowy Nasha – GeIUH_Nash, syntetyczny hydrogram jednostkowy Snydera z określeniem parametrów regresyjnymi – Snyder_reg i metodą standardowa – Snyder_stand oraz z wykorzystaniem chwilowego hydrografu jednostkowego Clarka _IUH_Clark, gdzie parametry modelu były optymalizowane w programie. Obliczenia wykazały, że najlepsze rezultaty symulacji uzyskano, stosując model Snyder_stand i Snyder_reg. Dalsze badania powinny iść w kierunku weryfikacji możliwości stosowania programu HEC-HMS do analiz hydrologicznych na znacznie bardziej obszernym materiale hydrometrycznym i w zlewniach o różnej charakterystyce.
DOIDOI:10.2478/jwld-2013-0002
Internal identifierWIŚIG/2013/83
Languageen angielski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 6.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?