Divestments and Economic Fall of Farms - Attempt at Terminological Differentiation

Tomasz Wojewodzic

Abstract

Destruction processes are hardly identified with regard to farms being peculiar economic entities. The purpose of this paper is an attempt of differentiation between the following terms: divestments and the economic fall of farms. A theoretical analysis was illustrated with mass statistics data showing the scale on which farms in Poland discontinued farming activities and the results of quality research conducted among 50 landowners from the Podkarpackie Voivodeship. The analyses presented here allowed to more fully describe the concept of a divestment stressing scope and durability of destructive changes that have been occurring and their planned and intentional nature.
Author Tomasz Wojewodzic (FoAaE / IoEcoSoc)
Tomasz Wojewodzic,,
- Institute of Economic and Social Sciences
Other language title versionsDywestycje a upadek ekonomiczny gospodarstw - próba rozgraniczenia terminologicznego
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2013
Vol12
No3
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdestrukcja, dywestycje, gospodarstwo rolne, upadek ekonomiczny
Keywords in Englishdestruction, divestments, farm, economic fall
Abstract in PolishProcesy destrukcji są słabo rozpoznane w odniesieniu do specyficznych podmiotów gospodarczych, jakimi są gospodarstwa rolnicze. Celem opracowania była próba terminologicznego rozgraniczenia między pojęciami: dywestycje oraz upadek ekonomiczny gospodarstw rolniczych. Rozważania teoretyczne zilustrowano danymi statystyki masowej pokazującymi skalę rezygnacji gospodarstw rolniczych w Polsce z działalności rolniczej oraz wynikami badań jakościowych przeprowadzonych wśród 50 właścicieli ziemi z województwa podkarpackiego. Prezentowane rozważania pozwoliły doprecyzować pojęcie dywestycji, podkreślając zakres i trwałość dokonywanych zmian destrukcyjnych oraz ich planowy i celowy charakter.
URL https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.agro-6904d336-337f-4c13-aa34-62dc2b37f6d2
Internal identifierWRE/2013/262
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?