Wykorzystanie GIS w turystyce i rekreacji na terenach leśnych na przykładzie wybranych aplikacji mobilnych Polskich Parków Narodowych

Jakub Jaźwiński , Paulina Strejczek-Jaźwińska

Abstract

Wraz z rozwojem cyfryzacji jak i chęci na szybkie odnalezienie informacji dostrzeżono potrzebę tworzenia aplikacji mobilnych. Jak się okazuje dzięki swojej funkcjonalności oraz wyglądowi aplikacje mobilne stanowią doskonałe narzędzie do komunikacji wizerunkowej jak i marketingowej [Kopecka-Piech 2013]. Widząc korzyści płynące z tej komunikacji jak z możliwości kształtowania wizerunku, coraz chętniej zaczęto korzystać z tego narzędzia w Polskich Parkach Narodowych. Przykładem tego są trzy opisane w niniejszym artykule aplikacje: Białowieskiego Parku Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Bieszczadzkiego Parku narodowego wraz z MRB Karpaty Wschodnie. Wszystkie trzy aplikacje spełniają różnorodne funkcje od edukacji ekologicznej społeczeństwa aż po szeroko idącą promocję zarówno samych parków jak i całego otaczającego je regionu. Jednym z przykładów, gdzie te dwie funkcje wzajemnie się przenikają jest questing z ang. – śledztwo, poszukiwanie czyli innowacyjny produkt turystyczny który został stworzony w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe [Pawłowska 2014]. Efektem wdrażania questingu w aplikacjach mobilnych parków narodowych są szlaki questingowe [Wilczyński 2011]. Aplikacje mobilne parków narodowych niosą za sobą szereg korzyści zarówno dla samego użytkownika, ale także dla parku. Z punktu widzenia użytkownika ma on dostęp do szeregu informacji czy to opisów historycznych miejsc, opisu zwierząt w tak zwanej encyklopedii, ale także co ważne do informacji dotyczących jego bezpieczeństwa. Z punktu widzenia osób administrujących parkami narodowymi aplikacje takie korzystnie mogą wpływać nie tylko na sam PR tych parków ale także na zjawisko antropopresji nieukierunkowanej.
Author Jakub Jaźwiński (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF) - Biblioteka Główna
Jakub Jaźwiński,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
, Paulina Strejczek-Jaźwińska (FoF / IoFRM / DoFDGaEoF)
Paulina Strejczek-Jaźwińska,,
- DEPARTMENT OF FOREST DEVICES, GEOMATICS AND ECONOMICS OF FORESTRY
Pages431-439
Publication size in sheets0.5
Book Bogusz Małgorzata, Wojcieszak Monika, Rachwał Piotr (eds.): Poszerzamy horyzonty : Monografia, Tom 11, vol. 11, 2019, Mateusz Weiland Network Solutions, ISBN 978-83-63216-15-3, 449 p.
Keywords in PolishAplikacja mobilna, GIS, turystyka, rekreacja, Białowieski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Bieszczady, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie
Keywords in EnglishMobile application, GIS, tourism, recreation, Bialowieza National Park, Tatra National Park, Bieszczady, International Biosphere Reserve Eastern Carpathians
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?