Osiadanie powierzchni terenu z tytułu sczerpywania wody- wyznaczanie technikami InSAR

Anna Kopeć , Andrzej Kwinta

Abstract

Groundwater is the main source of water supply for public water supply and industry. Simultaneously, groundwater is a threat to underground and open-cast mines. It is necessary to exploit water from mining area. Exploitation of groundwater causes the formation of large-scale drainage basins. Measurements of ground displacement are carried out mainly by classic geodetic methods (leveling, tachymetry). This paper presents the possibilities of using InSAR measurements techniques (DInSAR, PSInSAR, SBAS) to monitor the subsidence of the land surface resulting from groundwater extraction. InSAR techniques allow to observe the whole area of exploitation in a quasi-continuous from (very large number of measurement points) and at very short time intervals (even every 6 days) at the same time, which is a decisive advantage over the point and time-consuming classic geodetic measurements.
Author Anna Kopeć (FoEEaLS / DoG)
Anna Kopeć,,
- Department of Geodesy
, Andrzej Kwinta (FoEEaLS / DoG)
Andrzej Kwinta,,
- Department of Geodesy
Other language title versionsLand subsidence due to groundwater exploitation - investigation with InSAR techniques
Journal seriesPrzegląd Górniczy, ISSN 0033-216X, (0 pkt)
Issue year2019
No1
Pages27-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInSAR, sczerpywanie wód podziemnych, wielkopowierzchniowe niecki odwodnieniowe
Keywords in EnglishInSAR, groundwater extraction, large-scale drainage basins
Abstract in PolishWody podziemne są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę publicznych sieci wodociągowych oraz zakładów przemysłowych. Jednocześnie wody podziemne stanowią zagrożenie dla kopalni podziemnych i odkrywkowych, konieczna jest eksploatacja wód z obszarów objętych wydobyciem. Eksploatacja wód podziemnych, powoduje kształtowanie się wielko powierzchniowych niecek z obszarów objętych wydobyciem. Eksploatacja wód podziemnych powoduje kształtowanie się wielko powierzchniowych niecek odwodnieniowych. Pomiary przemieszczeń terenu, wykonuje się głównie klasycznymi metodami geodezyjnymi (niwelacja, tachimetria). W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania technik pomiarowych InSAR (DinSAR, PSinSAR, SBAS) do monitoringu osiadań powierzchni terenu, wynikających z sczerpywania wód podziemnych. Techniki InSAR umożliwiają jednoczesną obserwację całego obszaru eksploatacji w quasi-ciągłej postaci (bardzo duża ilość punktów pomiarowych) i bardzo krótkich interwałach czasowych (nawet co 6 dni), co stanowi zdecydowaną przewagę nad punktowym i czasochłonnym, klasycznym pomiarem geodezyjnym.
Internal identifierWIŚIG/2019/12
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?