Niebezpieczne gatunki roślin użytków zielonych i sposoby ich zwalczania

Adam Radkowski , Iwona Radkowska

Abstract

Wartość pokarmowa runi pastwiskowej w dużej mierze zależy od składu botanicznego roślinności, poszczególne gatunki roślin mają różny skład chemiczny, walory smakowe i dietetyczne. Na trwa łych użytkach zielonych oprócz traw i ro ślin motylkowatych występu je wiele roślin zaliczanych do ziół i chwastów. Jednoznaczne zdefiniowanie i wskazanie gatunków niepożądanych w runi użytków zielonych jest dość problematyczne, a określenie chwasty jest pojęciem względnym.
Author Adam Radkowski (FoAaE / DoAaPP)
Adam Radkowski,,
- Department of Agroecology and Plant Production
, Iwona Radkowska
Iwona Radkowska,,
-
Journal seriesHodowca Bydła, ISSN 1732-1921, (0 pkt)
Issue year2019
No5
Pages13-19
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?