Effect of age and temperament type on reproductive parameters of female raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides Gray)

Stanisław Łapiński , Joanna Bzymek , Piotr Niedbała , Łukasz Migdał , Andrzej Zoń , Marcin Lis

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between age and temperament as well as reproductive results in female raccoon dogs. The study was carried out at two raccoon dog breeding farms located in south-eastern Poland. A total of 189 foundation stock females were evaluated for temperament using a modified behavioural empathy test. Animals were classified into five temperament groups: very fearful (VF), fearful (F), confident (C), aggressive (A) and very aggressive (VA). The animals with calm temperament (C) formed the largest group (49.9%) whereas the smallest number of animals was classified as VA (5.6%). The influence of age on the temperament of raccoon dog females and the number of young born and weaned (P≤0.01) was revealed. At the same time, temperament did not affect reproductive parameters (P>0.05). Summing up, the results of this study indicate lack of correlation between temperament and reproductive parameters. It can be assumed that the elimination of aggressive animals from the foundation stock will not compromise production results and can help to facilitate handling and improve animal welfare.
Author Stanisław Łapiński (DoAS / HBZ-KHDZFZ)
Stanisław Łapiński,,
- Department of Poultry, Fur Animal Breeding and Animal Hygiene
, Joanna Bzymek (DoAS / DoPFABaAH)
Joanna Bzymek,,
- Department of Poultry, Fur Animal Breeding and Animal Hygiene
, Piotr Niedbała (FoAS / IoAS)
Piotr Niedbała,,
- Institute of Animal Science
, Łukasz Migdał (FoAS / DoGaAIM)
Łukasz Migdał,,
- Department of Genetics and Animal Improvement Methods
, Andrzej Zoń
Andrzej Zoń,,
-
, Marcin Lis (FoAS / IoVS)
Marcin Lis,,
- Institute of Veterinary Sciences
Other language title versionsWpływ wieku i temperamentu na parametry rozrodcze samic jenota (Nyctereutes procyonoides Gray)
Journal seriesAnnals of Animal Science, ISSN 1642-3402, (A 20 pkt)
Issue year2013
Vol13
No4
Pages807-814
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishraccoon dog, reproduction, temperament, behaviour
ASJC Classification1103 Animal Science and Zoology; 3403 Food Animals; 3404 Small Animals
Abstract in PolishCelem badań było określenie zależności między wiekiem i temperamentem samic jenotów a ich parametrami reprodukcyjnymi. Badania przeprowadzono na dwóch fermach hodowlanych znajdujących się w południowo-wschodniej Polsce. Łącznie przebadano 189 samic stada podstawowego oceniając ich temperament przy pomocy zmodyfikowanego testu empatycznego. Zwierzęta podzielono na pięć grup temperamentu: bardzo bojaźliwe (VF), bojaźliwe, (F), spokojne (C), agresywne (A), bardzo agresywne (VA). Zwierzęta o temperamencie C stanowiły najliczniejszą grupę (49,9%), a VA najmniejszą (5,6%). Stwierdzono wpływ wieku samic jenotów na ich temperament oraz liczbę młodych urodzonych i odsadzonych (P≤0,01). Jednocześnie nie wykazano wpływu temperamentu na parametry rozrodu (P>0,05). Reasumując, wyniki niniejszych badań wskazują na brak zależności pomiędzy temperamentem a wskaźnikami rozrodu. Na tej podstawie można przypuszczać, że eliminacja z hodowli osobników agresywnych, a tym samym gorzej znoszących warunki fermowe, nie pogorszy wyników produkcyjnych, a może ułatwić obsługę i poprawić dobrostan zwierząt.
DOIDOI:10.2478/aoas-2013-0021
URL http://www.degruyter.com/view/j/aoas.2013.13.issue-4/aoas-2013-0021/aoas-2013-0021.xml
Internal identifierWHiBZ/2013/31
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 1; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.365; WoS Impact Factor: 2013 = 0.419 (2) - 2013=0.397 (5)
Citation count*
Additional fields
FinansowanieWork financed by Rector’s Scholarship Fund, the University of Agriculture in Krakow
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?