Zagrożenia osuwiskowe a proces planowania przestrzennego na przykładzie gminy Zakliczyn

Renata Różycka

Abstract

The paper presents landslides threats occurring in the community of Zakliczyn (the Małopolska region) in the context of spatial planning. Moreover, it enumerates an available sources of landslides information used for planning purposes. Particular attention was paid to the implementation of achievements and existing effects of SOPO project – The Landslides Cover Systems. SOPO is a project thanks to which our country return to the concept of general geotechnical studies. It was found that one of the most serious problems of the local planning in Zakliczyn is a big participation of landslides areas in the general area of ¬¬the municipality. This causes problem with finding the investment areas, including buildings areas. As one of the most effective ways to prevent and minimize landslides damage was considered actually carried out planning and zoning
Author Renata Różycka (FoEEaLS / DoSPaLA)
Renata Różycka,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Other language title versionsA landslides threats in the context of spatial planning - exemplified by the community of Zakliczyn
Journal seriesInfrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas, ISSN 1732-5587, (B 10 pkt)
Issue year2013
No3/I
Pages183-193
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishosuwiska, planowanie przestrzenne, gmina Zakliczyn
Keywords in Englishlandslides, spatial planning
Abstract in PolishW pracy przedstawiono zagrożenia osuwiskowe występujące na terenie gminy Zakliczyn położonej w województwie małopolskim w kontekście procesu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Dokonano przeglądu i analizy dostępnych źródeł informacji o osuwiskach wykorzystywanych dla potrzeb planowania przestrzennego. Szczególną uwagę poświęcono realizacji i dotychczasowym dokonaniom projektu SOPO - Systemu Osłony Przeciwosuwikowej, dzięki któ-remu powrócono do koncepcji ogólnokrajowych, powszechnych badań geotechnicznych.Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż jednym z najpoważniejszych problemów planistycznych gminy Zakliczyn jest duży udział terenów osuwiskowych w ogólnej powierzchni gminy, a co za tym idzie problem wyznaczenia terenów pod inwestycje, w tym pod zabudowę. Za jeden z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania i minimalizowania szkód osu-wiskowych uznano właściwie prowadzony proces planowania i zagospodarowania przestrzennego.
URL http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16919.htm?plik=1355
Internal identifierWIŚIG/2013/225
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?