Poziom finansowej świadomości młodzieży akademickiej w krajach Grupy V4

Monika Szafrańska

Abstract

The aim of the study is to determine the level of financial awareness of academic youth in the Visegrad Group countries, as well as to compare the results obtained with the level of financial awareness of adults. The main source of data used for analysis and conclusions were primary information obtained from own research. The research was conducted in 2018, using the PAPI method, on a group of 900 students. To analyze the data, the analysis of the structure of the community and dynamics was used. According to the conducted research, students of V4 countries are characterized by a mmedium level of financial awareness. Differences were observed in the results obtained for particular components of financial awareness due to the country in which young people study. Compared to the adult group of citizens, this group of student has a lower level of financial literacy.
Author Monika Szafrańska (FoAaE / DoBMaE)
Monika Szafrańska,,
- Department of Business Management and Economics
Pages141-150
Publication size in sheets0.5
Book Juszczyk Sławomir, Balina Rafał (eds.): Wybrane zagadnienia rozwoju sektora bankowego, 2019, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ISBN 978-83-7583-903-6, 198 p.
Keywords in Polishfinansowa świadomość, edukacja finansowa, młodzież akademicka
Abstract in PolishCelem pracy jest określenie finansowej świadomości młodzieży akademickiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także porównanie otrzymanych wyników z poziomu finansowej świadomości osób dorosłych. Zasadniczym źródłem danych wykorzystanych do analizy i wnioskowania były informacje pierwotne uzyskane z badań własnych. Badania przeprowadzono w 2018 roku metodą PAPI na grupie 900 studentów. Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano również polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Jak wynikia z przeprowadzonych badań, studenci krajów Grupy V4 cechują się średnim poziomem finansowej świadomosci. Zauważono różnice w otrzymanych rezultatach dla poszczególnych komponentów tworzących finansową świadomość ze względu na kraj, w którym młodzież studiuje. W porównaniu do dorosłej grupy obywateli omawiana grupa studentów cechuje się niższym poziomem wiedzy finansowej.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?