The production system of high quality pork products – an example

Magdalena Szyndler-Nędza , Jacek Nowicki , Martyna Małopolska

Abstract

The aim of the article was to present the Spanish production model of dried, ripening hams – Jamon Ibérico. Many years of Spaniards’ experience in extensively fattened Iberian pigs, using the potential of pastureland areas called dehesa and refining the technology of ham production in a slow drying process makes the obtained product (Jamon Ibérico) characterized by very good quality (confirmed by scientific research) and palatability. The established law regulations of this kind of production in royal decrees issued in 2007 and then in 2014 introduced a number of regulations to improve and stabilize the quality of the final product. Because of the care for safety of generic resources of Iberian pigs, regulations on the origin of animals, their treatment and breeding methods have been tightened. In addition, the labeling conditions for regional products have been defined. The aim of these new labeling conditions is to ensure the possibility of identifying the breeding system and the way of feeding Iberian pigs by placing appropriate markings on the labels of finished products. The above mentioned actions are an example of the Spanish concern for the interest of both consumers ad producers of Iberian pork products. With the dynamically operating promotion systems dried ham Jamon Ibérico is known not only in Spain by throughout the whole Europe.
Author Magdalena Szyndler-Nędza
Magdalena Szyndler-Nędza,,
-
, Jacek Nowicki (FoAS / IoAS)
Jacek Nowicki,,
- Institute of Animal Science
, Martyna Małopolska
Martyna Małopolska,,
-
Other language title versionsPrzykład systemu produkcji wysokojakościowych produktów z wieprzowiny
Journal seriesAnnals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, ISSN 1898-8830, (0 pkt)
Issue year2019
No58 (2)
Pages181-198
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishświnie Ibérico, tucz, produkt regionalny, regulacje prawne
Keywords in EnglishIbérico pigs, fattening, regional product, law regulations
Abstract in PolishCelem artykułu było przedstawienie hiszpańskiego modelu produkcji szynek suszonych Jamon Ibérico. Wieloletnie doświadczenie Hiszpanów w ekstensywnym tuczu świń iberyjskich z wykorzystaniem potencjału obszarów pastwiskowo-leśnych zwanych dehesa oraz dopracowanie technologii produkcji szynek w powolnym procesie suszenia, sprawia, że otrzymany produkt (Jamon Ibérico) charakteryzuje się bardzo dobrą jakością (potwierdzoną bdaniami naukowymi) i smakowitością (niespotykanym w innych produktach aromacie mięsa). Ustanowione regulacje prawne tej produkcji w dekretach królewskich wydanych w 2007 roku, a następnie w 2014 roku wprowadizły wiele przepisów mających na celu poprawę i stabilizację jakości produktu końcowego. Dbając o bezpieczeństwo zasobów genetycznych świń rasy iberyjskiej, zaostrzono przepisy dotyczące pochodzenia zwierząt, sposobu ich traktowania oraz metod hodowli. Ponadto określono warunki etykietowania produktów regionalnych, które umożliwiają identyfikację systemu chowu i sposobu żywienia świń iberyjskich poprzez umieszczanie odpowiednich oznaczeń na etykietach gotowych produktów. Powyższe działania są przykładem troski Hiszpanii o interes zarówno konsumentów, jak i producentów wieprzowych produktów iberyjskich. Przy jednocześnie prężnie działającym systemie promocji szynka suszona Jamon Ibérico znana jest nie tylko Hiszpanii, ale i w całej Europie.
DOIDOI:10.22630/AAS.2019.58.2.19
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?