Ocena kosztów mechanizacji na przykładzie wybranych gospodarstw rodzinnych

Michał Cupiał , Edmund Lorencowicz , Anna Szeląg-Sikora

Abstract

The of machinery operating were calculated based on data collected in 60 farms surveyed in 2010 and 2011 farms. The test objects were divided into four groups for each area and have developed a model of farm. To determine the use of machines used a coefficient method, and then calculated their unit costs. It was found that, due to the low level use of the machines, the unit costs are very high and the deprecation costs received the biggest percentage.
Author Michał Cupiał (FoPaPE / IoAEaI)
Michał Cupiał,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Edmund Lorencowicz
Edmund Lorencowicz,,
-
, Anna Szeląg-Sikora (FoPaPE / IoAEaI)
Anna Szeląg-Sikora,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Other language title versionsEvaluation of mechanization costs in selected family farms
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No4
Pages82-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkoszty, opłacalność mechanizacji, zarządzanie techniką rolniczą
Keywords in Englishcosts, profitability of mechanization, management of farm machinery
Abstract in PolishCelem badań było określenie kosztów eksploatacji ciągników i maszyn w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny na podstawie danych zebranych w 60 gospodarstwach badanych w latach 2010 i 2011. Obiekty podzielono na cztery grupy obszarowe i dla każdej z nich opracowano gospodarstwo modelowe. Do określenia wykorzystania maszyn zastosowano metodę współczynnikową, a następnie wyliczono ich jednostkowe koszty eksploatacji. Stwierdzono, że z uwagi na ograniczone roczne wykorzystanie maszyn koszty jednostkowe są bardzo wysokie, a największy udział mają koszty amortyzacji.
URL http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/15-4/15-4-Cupial.pdf
Internal identifierWIPiE/2013/74
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2020-03-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?