Wpływ nawożenia preparatem aminokwasowym na skład chemiczny i wartość pokarmową runi mieszanki życicy wielokwiatowej i lucerny siewnej

Adam Radkowski , Iwona Radkowska , Jan Bocianowski

Abstract

The aim of the study was to determine the effect of using an amino acid preparation on productivity and nutritive value of a mixture of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) and alfalfa (Medicago sativa L.). The following fertilizer treatments were prepared: control without amino acid fertilization; experimental with different amino acid doses (1, 1.5, 2 and 2.5 dm3 ∙ha–1 per regrowth). The plant material was analysed for basic chemical composition using the standard method and for nutritive value using the INRA units. The results showed that increasing dose was paralleled by increased concentration of crude protein, and in some cases also of crude fat. Due to the higher protein content, plants from the plots fertilized with amino acids were characterized by higher PDIN and PDIE values compared to control plants. No significant differences were observed for UFL and UFV values.
Author Adam Radkowski (FoAaE / DoAaPP)
Adam Radkowski,,
- Department of Agroecology and Plant Production
, Iwona Radkowska
Iwona Radkowska,,
-
, Jan Bocianowski
Jan Bocianowski,,
-
Other language title versionsEffect of amino acid fertilization on chemical composition and nutritive value of sward of Italian ryegrass-lucerne mixture
Journal seriesRoczniki Naukowe Zootechniki, ISSN 0137-1657, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol46
No2
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish aminokwasy, życica wielokwiatowa, lucerna siewna, wartość pokarmowa, skład chemiczny
Keywords in Englishamino acids, Italian ryegrass, alfalfa, nutritive value, chemical composition
Abstract in PolishCelem podjętych badań było określenie wpływu zastosowania preparatu zawierającego aminokwasy na produkcyjność i wartość pokarmową mieszanki składającej się z życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i lucerny siewnej (Medicago sativa L.). Przygotowano następujące warianty nawozowe: kontrolny bez nawożenia preparatem aminokwasowym i doświadczalne, w których zastosowano zróżnicowane dawki preparatu aminokwasowego z 1, 1,5, 2 i 2,5 dm3 ∙ha–1 pod każdy odrost. W przygotowanym materiale roślinnym oznaczono podstawowy skład chemiczny metodą standardową oraz określono wartość pokarmową w jednostkach systemu INRA. Uzyskane wyniki badań wykazały, że wraz ze wzrostem dawki preparatu zwiększała się istotnie koncentracja białka ogólnego, a w niektórych przypadkach także tłuszczu surowego. Ze względu na wyższą zawartość białka, rośliny z obiektów nawożonych aminokwasami charakteryzowały się wyższymi wartościami BTJN i BTJE w porównaniu z roślinami z obiektu kontrolnego. W odniesieniu do jednostek energetycznych JPM i JPŻ nie stwierdzono istotnych różnic.
URL https://rnz.izoo.krakow.pl/files/RNZ_2019_46_2_art04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?