Wpływ nawożenia na skład florystyczny oraz wybrane wskaźniki wartości paszowej runi pastwiskowej

Beata Grygierzec , Kamila Musiał

Abstract

The research was carried out in 2007–2009 in permanent grassland in Szalowa near Gorlice. In the experiment there were included 4 variants of fertilization: P20, P20K68, N60P20K68, N120P60K68 and control. The sward of the pasture was grazed 4 times by a flock of sheep. The aim of the study was to define the impact of fertilization and use of the sward on its botanical composition, yield and content of: dry matter, crude protein, and monosaccharides. Fertilization limited growth of some grasses species which were characterized by a low fodder values. On the other hand some other species, more valuable as a fodder, like Festuca pratensis, Dactylis glomerata and Poa pratensis were stimulated to a better growth. Each level of mineral fertilization had an effect on the yield growth. However, the more significant increase of the dry matter yield was visible after the full fertilization in 2 doses, with NPK in each year of the research. The yield of the crude protein was influenced substantially by every level of mineral fertilization. The yield of the monosaccharides was affected by fertilizing with phosphorus and potassium and also full fertilization with NPK in 2 doses.
Author Beata Grygierzec (FoAE / IoPP)
Beata Grygierzec,,
- Institute of Plant Production
, Kamila Musiał (FoAaE / IoPP)
Kamila Musiał,,
- Institute of Plant Production
Other language title versionsEffect of fertilization of the floristic composition and feed value of selected indicators pasture sward
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol18
No1
Pages147-160
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishruń pastwiskowa, nawożenie, skład botaniczny, plony suchej masy, białko ogólne, węglowodany rozpuszczalne w wodzie
Keywords in Englishpasture sward, fertilization, botanical composition, dry matter, crude protein, monosaccharides
Abstract in PolishBadania zrealizowano w latach 2007–2009 na trwałym użytku zielonym w Szalowej koło Gorlic. W doświadczeniu uwzględniono cztery warianty nawożenia P20, P20K68, N60P20K68, N120P60K68 i kontrolę. Ruń użytkowano pastwiskowo, stosując 4–krotny wypas stadem owiec. Celem badań było określenie wpływu nawożenia i użytkowania na skład florystyczny runi pastwiskowej, plonowanie, zawartość i plony białka ogólnego oraz węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie. Nawożenie ograniczyło rozwój traw o niskiej wartości paszowej, stymulując gatunki wartościowe, takie jak kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) oraz wiechlina łąkowa (Poa pratensis). Każdy zastosowany poziom nawożenie mineralnego wpływał na wzrost plonowania roślin. Jednak dopiero pełne nawożenie NPK wpłynęło istotnie na wzrost plonów suchej masy w każdym roku badań. Na plony białka ogólnego istotnie wpływał każdy zastosowany poziom nawożenia mineralnego. Z kolei na plony cukrów prostych istotnie wpływało nawożenie fosforowo–potasowe, a także pełne NPK w dwóch dawkach.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/210
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?