Ocena przydatności topinamburu [Helianthus tuberosus L.] do fitoremediacji gleby zanieczyszczonej Cd, Pb, Ni, Cu i Zn

Jacek Antonkiewicz , Czesława Jasiewicz

Abstract

A significant effect of soil pollution levels on yielding of Jerusalem artichoke was determined. Depending on the treatment, the decrease in the yield ranged between 6.62% and 88.74% in comparison with the control. High soil concentrations of Cd, Pb, Ni, Cu and Zn are confirmed by their contents in the test plant. The contents in Jerusalem was increasing with the level of soil pollution with heavy metals and ranged between 0.65-29.69 mg Cd; 1.40-7.32 mg Pb; 1.76-57.61 mg Ni; 1.65-9.23 mg Cu; 25.04-691.35 mg Zn/kg soil d.m. The smallest diversification of the studied metals contents was registered for lead and copper. A comparison of heavy metal per cent utilisation by Jerusalem reveals that it is possible to arrange the elements in the following order beginning from the highest values: Cd, Zn, Ni, Cu and Pb. The order shows that Jerusalem utilised Cd to the greatest extent and Pb to the smallest. The obtained results allow for a conclusion that Jerusalem artichoke could be utilised for reclamation of soils contaminated with heavy metals.
Author Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsThe assessment of Jerusalem artichoke usability for phytoremediation of soils contaminated with Cd, Pb, Ni, Cu, and Zn
Journal seriesArchiwum Ochrony Środowiska, ISSN 0324-8461, (A/B 5 pkt)
Issue year2003
Vol29
No4
Pages81-87
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfitoremediacja, metale ciężkie, zanieczyszczenia gleby, topinambur
Keywords in EnglishJerusalem artichoke, phytoremediation, heavy metal; soil pollution
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań ze ścisłego doświadczenia wazonowego dotyczące oceny przydatności topinamburu do fitoremediacji gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi. Średnia zawartość badanych pierwiastków mieściła się w granicach: 0,65-29,69 mg Cd; 1,40-7,32 mg Pb; 1,76-57,61 mg Ni; 1,65-9,23 mg Cu; 25,04-691,35 mg Zn/kg s.m. Najmniejsze zróżnicowanie w zawartości badanych metali zarejestrowano w przypadku miedzi i ołowiu. Natomiast procentowe pobranie (wykorzystanie) pierwiastków przez testowaną roślinę z wazonu w stosunku do zawartości w glebie wahało się od 2,14 do 7,10% Cd; od 0,03 do 0,57% Pb; od 0,83 do 3,49% Ni; od 0,07 do 2,35% Cu; od 0,97 do 5,39% Zn. Porównując procentowe wykorzystanie metali ciężkich przez topinambur, niezależnie od obiektu można ustalić szereg od wartości najwyższych w następującej kolejności: Cd, Zn, Ni, Cu, Pb. Z powyższego szeregu wynika, że Cd był w największym procencie wykorzystywany przez topinambur, a Pb w najmniejszym. Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że topinambur mógłby być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
URL https://www.ipis.pan.pl/pl/nauka/archives-of-environmental-protection/48-aep/roczniki/201-rok-2004-spis-tresci
Languagepl polski
Score (nominal)5
Citation count*7 (2016-08-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?