Analysis of filtration processes by earth hydrotechnical structures

Andrzej Gruchot , Tymoteusz Zydroń , Eugeniusz Zawisza , Damian Bembenek , Łukasz Szałucha

Abstract

Aim of the study The paper presents calculations of filtration through a side dam of the “Maziarnia” water reservoir in Wilcza Wola in the Podkarpackie Voivodeship. Material and methods In the selected sections, on the basis of penetration drilling and research excavations, the geotechnical structure of the dam body and base was identified and samples for laboratory tests were taken. The results of the tests and calculations of the soil filtration coefficient of the dam body were used for the calculation of unsteady and steady filtration through the dam using the finite element method in the GEO5 software. Results and conclusions The analysis of the results showed differences in the filtration coefficient values obtained from laboratory tests and calculated using empirical formulas as well as a relatively good compatibility of the position of computational filtration curve through the dam with the curve resulting from piezometric measurements.
Author Andrzej Gruchot (FoEEaLS / DoHEaG)
Andrzej Gruchot,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Tymoteusz Zydroń (FoEEaLS / DoHEaG)
Tymoteusz Zydroń,,
- Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics
, Eugeniusz Zawisza (FoEEaLS)
Eugeniusz Zawisza,,
- Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying
, Damian Bembenek
Damian Bembenek,,
-
, Łukasz Szałucha
Łukasz Szałucha,,
-
Other language title versionsAnaliza procesów filtracyjnych przez ziemną budowlą hydrotechniczną
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, [Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus], ISSN 1644-0765, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages39-50
Publication size in sheets0.55
Article number4
Keywords in Polishwspółczynnik filtracj,i metoda elementów skończonych, zapora ziemna
Keywords in Englishfinite element method, earth-fill dam, coefficient of permeability
Abstract in PolishCel pracy: W pracy przedstawiono obliczenia filtracji przez zaporę boczną zbiornika wodnego „Maziarnia” w Wilczej Woli w województwie podkarpackim. Materiał i metody: W wytypowanych przekrojach, w oparciu o wiercenia penetracyjne i wkopy badawcze rozpoznano budowę geotechniczną korpusu zapory oraz pobrano próbki gruntów do badań laboratoryjnych. Wyniki badań właściwości fizycznych i współczynnika filtracji gruntów wykorzystano do obliczeń filtracji ustalonej i nieustalonej przez zaporę metodą elementów skończonych w programie GEO5. Wyniki i wnioski: Analiza wyników badań wykazała istotne różnice pomiędzy wartościami współczynnika filtracji uzyskanymi z badań laboratoryjnych i obliczonymi wzorami empirycznymi. Obliczenia numeryczne położenia krzywej filtracji przez zaporę wykazały stosunkowo dobrą zgodność z krzywą filtracji z pomiarów piezometrycznych.
DOIDOI:10.15576/ASP.FC/2019.18.1.39
Languageen angielski
File
Analysis of filtration processes by earth hydrotechnical structures 1,89 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?