Assessment of chemical composition and sanitary state of sand in selected sandboxes in Krakow

Czesława Jasiewicz , Agnieszka Baran , Jacek Antonkiewicz

Abstract

The aim of the research was to assess the chemical composition and sanitary state of sandboxes in Krakow. Samples of sand were collected from 42 sandboxes located on playgrounds in housing estates and municipal (urban) parks. In the samples the following were determined: reaction, organic matter and the content of total and soluble forms of several elements. The sand in the analyzed sandboxes had highest content of Zn, while the concentrations of other metal appeared in the following decreasing order: > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd (total forms) and Zn > Pb > Cu > Ni > Cr > Cd (soluble forms). The highest potential for ingesting heavy metals by humans due to accidental consumption of sand was found for Zn, followed by Pb > Cu > Ni > Cr > Cd. Children were at a higher risk of exposition to heavy metals than adults. On no occasion, the permissible limits of heavy metals for urbanized and built-up areas (group B) – set up by the regulation of the Minister for Environment on soil and earth quality – were exceeded. The same applies to the threshold levels of contaminants established for soils polluted by man-made sources. However, the sandboxes were found to be in poor sanitary conditions.
Author Czesława Jasiewicz (FoAE / DoAaECh)
Czesława Jasiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Agnieszka Baran (FoAaE / DoAaECh)
Agnieszka Baran,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
, Jacek Antonkiewicz (FoAaE / DoAaECh)
Jacek Antonkiewicz,,
- Department of Agricultural and Environmental Chemistry
Other language title versionsOcena składu chemicznego i stanu sanitarnego piasku w wybranych piaskownicach na terenie Krakowa
Journal seriesJournal of Elementology, ISSN 1644-2296, (B 6 pkt)
Issue year2009
Vol14
No1
Pages79-90
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishmetale ciężkie, stan sanitarny, piaskownice, dzieci, narażenie środowiskowe
Keywords in Englishheavy metals, sanitary condition, sandbox, children, environmental hazard
Abstract in PolishCelem badań była ocena składu chemicznego i stanu sanitarnego piasku w wybranych piaskownicach na terenie Krakowa. Próbki piasku pobrano z 41 piaskownic znajdujących się na osiedlowych placach zabaw oraz w miejskich parkach. Oznaczono: odczyn, materię organiczną oraz zawartość form całkowitych i rozpuszczalnych w 1 mol HCl⋅dm-3 wybranych pierwiastków. Analizowane piaskownice zawierały najwięcej cynku, a poziom metali malał w następującej kolejności > Pb > Cr > Ni > Cu > Cd (formy całkowite) oraz Zn > Pb > Cu > Ni > Cr > Cd (formy rozpuszczalne). Największe potencjalne pobranie metali ciężkich w wyniku przypadkowego spożycia piasku wykazano dla Zn, a następnie Pb > Cu >Ni > Cr > Cd. Grupą bardziej narażoną na szkodliwe działanie metali ciężkich są dzieci niż dorośli. W żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczenia zawartości dopuszczalnych metali ciężkich dla terenów zurbanizowanych i zabudowanych (grupa B), biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące standardów jakości gleby i jakości ziemi oraz granicznych wartości dla gleb zawierających zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Ogólnie stwierdzono zły stan mikrobiologiczny badanych piaskownic.
DOIDOI:10.5601/jelem.2009.14.1.09
URL http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/261
Languageen angielski
Score (nominal)6
Publication indicators WoS Citations = 4
Citation count*7 (2020-03-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?