Charakterystyka systemów zarządzania środowiskowego i ocena potencjalnych korzyści ich wdrożenia w gospodarstwach rolnych

Mariusz Dacko

Abstract

The paper characterizes environmental management systems functioning in Poland and discusses opportunities and purposefulness of their implementation in agriculture. Based on the example of ISO 14001:2004 i EMAS being the two most formalized and demanding systems, potential benefits were presented that farmers implementing environmental management on their farms could expect.
Author Mariusz Dacko (FoAE / IoEcoSoc)
Mariusz Dacko,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsCharacteristics of environmental management systems and evaluation of potential benefits of their implementation in agricultural holdings
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol15
No5
Pages48-54
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem, rolnictwo, środowisko, zarządzanie, ISO 14001:2004, EMAS, odpowiedzialność i troska, czystsza produkcja
Keywords in Englishsystem, agriculture, environment, management, ISO 14001:2004, EMAS, Responsible Care, Cleaner Production
Abstract in PolishCelem badań było przedstawienie funkcjonujących w Polsce systemów zarządzania środowiskowego i ocena możliwości i celowości ich implementacji w rolnictwie. Na przykładzie dwóch najbardziej sformalizowanych i wymagających systemów ISO 14001:2004 i EMAS wskazano potencjalne korzyści jakich mogliby oczekiwać rolnicy wdrażający zarządzanie środowiskowe w swoich gospodarstwach.
Internal identifierWRE/2013/270
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?