Influence of selected plant protection products on reducing the presence of fungi isolated from Chinese aster  

Jacek Nawrocki

Abstract

Field experiments were carried out in 2010 and 2011 on three dwarf cultivars of China‐aster: Duszek, Skrzat and Srebrzysta Gwiazdka. The following biological plant protection products Polyversum WP (Pythium oligandrum), Trifender WP (Trichoderma asperellum) and preparations containing natural ingredients HF‐Mycol (fennel oil – 23.08%) and Prev‐B2 (D‐limonene – 4.2%, boron – 2.1%) were applied. Fungicide Amistar 250 SC (azoxystrobin 250 g/l) was used as a standard and unprotected plants were untreated control. Amistar 250 SC and Polyversum WP were the most efficient plant protection products limiting infection of plants by Fusarium oxysporum. Amistar 250 SC and Prev‐B2 ihibited development of Botrytis cinerea, the cause of necrosis of inflorescences and aster shoots. Preventive treatments with Amistar 250 SC, Prev‐B2 and Polyversum WP effectively limited occurrence of Alternaria spp. Fusarium spp. and Cladosporium spp. especially on aster leaves.
Author Jacek Nawrocki (FoH / DoPProt)
Jacek Nawrocki,,
- Department of Plant Protection
Other language title versionsWpływ wybranych preparatów na ograniczenie obecności grzybów izolowanych z astra chińskiego
Journal seriesProgress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, ISSN 1427-4337, [2084-4883], (B 12 pkt)
Issue year2013
Vol53
No2
Pages360-363
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpreparaty zawierające substancje naturalne, środki biologiczne, aster chiński, patogeny grzybowe, zbiorowiska grzybów
Keywords in Englishpreparations containing natural ingredients, biological means, Chinese aster, fungal pathogens, communities of fungi
Abstract in PolishDoświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2010 i 2011 na 3 odmianach karłowych astra chińskiego: Duszek, Skrzat i Srebrzysta Gwiazdka. W badaniach zastosowano preparaty biologiczne: Polyversum WP (Pythium oligandrum) i Trifender WP (Trichoderma asperellum) oraz preparaty zawierające naturalne substancje: HF‐Mycol (olejek fenkułowy – 23,08%) i Prev‐B2 (d‐limonen – 4,2%, bor – 2,1%). Jako standardowy fungicyd użyto Amistar 250 SC (azoksystrobina 250 g/l). Kontrolę stanowiły rośliny niechronione. Amistar 250 SC oraz Polyversum WP okazały się najskuteczniejszymi preparatami ograniczającymi porażenie roślin przez Fusarium oxysporum. Preparaty Amistar 250 SC oraz Prev‐B2 hamowały rozwój Botrytis cinerea, sprawcy zgorzeli kwiatostanów i pędów. Profilaktyczne opryskiwanie  środkami Amistar 250 SC, Prev‐B2 i Polyversum WP skutecznie limitowało występowanie Alternaria spp., Fusarium spp. i Cladosporium spp., szczególnie na liściach astra. 
URL http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=781
Internal identifierWBIO/2013/8
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?