Differentiation and genetic structure of Sclerophoma pythiophila (Corda) v. hoehn. strains associated with various damage and disease symptoms on Pinus sylvestris L

Wojciech Kraj , Tadeusz Kowalski , Marcin Zarek

Abstract

Eighty-three strains of Sclerophoma pythiophila were isolated in the period between 1996 and 2006 from needles and shoots of Pinus sylvestris displaying various types of disease symptoms or damages caused by Contarinia baeri or Thecodiplosis brachyntera. On the basis of fifty-six RAMS markers, very high genetic variability of examined strains was ascertained (mean value of Jaccard's coefficient 0.58). The highest genetic similarity was shown by strains related with needles damaged by Contarinia baeri (0.65), whereas the lowest by those derived from dead shoot tips (0.53). No monomorphic markers were found for individual groups of strains, yet on the basis of Nei's genetic distance matrix, it was possible to determine a group of closely related fungus populations which was connected with the damaging of the needles by C. baeri or T. brachyntera (Nei's coefficient ranging from 0.035 to 0.059) and populations related with the occurrence of necrosis on shoots or decay of their tips (Nei's coefficient - 0.066). The PCA confirmed genetic similarity of strains related with damaging of the needles by insects and strains isolated from local necroses on shoots and withered shoot tips. A high level of genetic variability between populations was shown by AMOVA analysis. A high level (14.9%) and statistically significant (P=0.001) share of between-population genetic variability were ascertained.
Author Wojciech Kraj (FoF / FEPI / DoFFMaPoT)
Wojciech Kraj,,
- DEPARTMENT OF FOREST FITOPATOLOGY, MYKOLOGY AND PHYSIOLOGY OF TREES
, Tadeusz Kowalski (FoF / FEPI / DoFFMaPoT)
Tadeusz Kowalski,,
- DEPARTMENT OF FOREST FITOPATOLOGY, MYKOLOGY AND PHYSIOLOGY OF TREES
, Marcin Zarek (FoF / FEPI / DoFFMaPoT)
Marcin Zarek,,
- DEPARTMENT OF FOREST FITOPATOLOGY, MYKOLOGY AND PHYSIOLOGY OF TREES
Other language title versionsZróżnicowanie i struktura genetyczna szczepów Sclerophoma pythiophila (Corda) v. Hoehn. związanych z różnymi typami objawów chorobowych i uszkodzeń na Pinus sylvestris L
Journal seriesActa Agrobotanica, ISSN 0065-0951, e-ISSN 2300-357X, (B 7 pkt)
Issue year2009
Vol62
No1
Pages57-65
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishSclerophoma pythiophila; Contarinia baeri; Thecodiplosis brachyntera; RAMS
ASJC Classification1102 Agronomy and Crop Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 1110 Plant Science
Abstract in PolishOsiemdziesiąt trzy szczepy Sclerophoma pythiophila były izolowane w okresie 1996 – 2006 z igieł i pędów Pinus sylvestris wykazujących różne typy objawów chorobowych lub uszkodzeń spowodowanych przez Contarinia baeri lub Thecodiplosis brachyntera. Na podstawie 56 uzyskanych markerów RAMS stwierdzono bardzo wysokie zróżnicowanie genetyczne badanych szczepów (średnia wartość wsp. Jaccarda 0.58). Największe podobieństwo genetyczne wykazywały szczepy związane z uszkodzeniem igieł przez Contarinia baeri (0.65), natomiast najmniejsze pochodzące z zamarłych szczytów pędów (0.53). Nie stwierdzono monomorficznych dla poszczególnych grup szczepów markerów, jednak na podstawie macierzy odległości genetycznej Nei wyróżniono grupę blisko spokrewnionych populacji grzyba związanych z uszkodzeniem igieł przez C. baeri lub T. brachyntera (wsp. Nei od 0.035 do 0.059) oraz populacji związanych z występowaniem nekroz na pędach lub zamieraniem ich szczytów (wsp. Nei 0.066). Analiza PCA potwierdziła podobieństwo genetyczne szczepów związanych z uszkodzeniem igieł przez owady oraz szczepów izolowanych z lokalnych nekroz na pędach i zamarłych szczytów pędów. Wysoki stopień zróżnicowania genetycznego między populacjami wykazała analiza AMOVA. Stwierdzono duży (14.9%), wysoce statystycznie istotny (P=0.001) udział miedzypopulacyjnej zmienności genetycznej.
DOIDOI:10.5586/aa.2009.007
URL https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/aa/article/view/aa.2009.007/0
Languageen angielski
Score (nominal)6
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.16; WoS Citations = 5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?