Czy efektom synergii nie sprzyja indywidualizm? Przykład gospodarstw zrzeszonych

Marta Domagalska-Grędys

Abstract

Effects of synergies are created on the basis of co-factors and they depend on various determinants (production, economic, organizational and social). This paper present analyzes the effects of synergies and individualism indicator in different types of agricultural production. They were used two methods to identified effects of synergy: simple method “-101” and complex method I/S (based on model LGCM). The results of researches show that indicator of individualism has strong impact on the formation positive effects of synergy mainly in dairy farms.
Author Marta Domagalska-Grędys (FoAE / RE-KZiMA)
Marta Domagalska-Grędys,,
-
Other language title versionsDo not conducive to synergy effects individualism? Example of associated farms
Journal seriesRoczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ISSN 1899-9573, (B 7 pkt)
Issue year2013
No6
Pages199-210
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwskaźnik indywidualizmu, efekty synergii, gospodarstwo rolne zrzeszone
Keywords in Englishiindicator of individualism, effects of synergy, farms associate
Abstract in PolishEfekty synergii powstają na bazie współpracy czynników i są uwarunkowane różnymi determinantami (produkcyjnymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi i społecznymi). W artykule dokonano analizy efektów z uwzględnieniem wskaźnika indywidualizmu w różnych typach produkcji rolniczej. Użyto dwóch metod autorskich oceny efektów synergii określonych jako: metoda prosta „-101” izłożona I/S (z modelu LGCM). Wyniki badań wskazały m.in.na oddziaływanie wysokiego wskaźnika indywidualizmu na powstawanie dodatnich efektów synergicznych przede wszystkim w grupach gospodarstw mleczarskich.
URL http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re6/m_domagalska_gredys.pdf
Internal identifierWRE/2013/243
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?