Zastosowanie preparatów nawozowych wzbogaconych w superabsorbenty w pojemnikowej uprawie roślin

Agnieszka Lis-Krzyścin , Iwona Kowalska , Iwona Domagała-Świątkiewicz

Abstract

In a greenhouse experiment the value of fertiliser formulations, enriched with Agrohydrogel superabsorbent hydrogel (polyacrylate, po-tassium) Ozdobne z kwiatów and Iglaki was assessed in comparison with slow release fertiliser Osmocote Plus (15:10:12). Fertiliser formulations contained polymer Agrohydrogel (20%), Biogal (52%), bentonite or diatomaceous earth (10%) and main macronutrients (18%) in their composition (v/v). In containers filled with peat and clayey soil (2:1) Pelargonium x hortorum and Thuja occidentalis were cultivated. In the growing season, the changes in the nutrient elements content and pH values and salt concentration in the growing media were monitoted. Plant analysis (the total content of N, P, K, Ca and Mg in the tissues) was used to determine the nutrient status of plants. Fertiliser formulations Ozdobne z kwiatów and Iglaki, supplemented with AgroHydroGel significantly raised the soluble potassium K in the growing media and increase the concentration of K in the index parts of plants in relation to the control. Good plants nutrition of nitrogen, calcium and magnesium in all objects of the geranium experiment and poor nutrition of potassium and phosphorus in the treatment in which Osmocote was a source of nutrients (control and AgroHydroGel) was demonstrated. Plants treated with Ozdobne z kwiatów and Iglaki fertilizer formulations contained significantly more nitrogen and potassium in the tissues that the control plants. The nutritional status in conifer plants did not significantly depend on the applied source of nutrients.
Autor Agnieszka Lis-Krzyścin (WO / O-KURiNRO)
Agnieszka Lis-Krzyścin
- Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
, Iwona Kowalska (WO / O-KURiNRO)
Iwona Kowalska
- Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
, Iwona Domagała-Świątkiewicz (WO / O-KURiNRO)
Iwona Domagała-Świątkiewicz
- Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Inne wersje tytułuFertiliser formulations enriched with super absorbent hydrogel In pot exsperiment
Tytuł czasopisma/seriiEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Rok wydania2013
Tom3
Nr20
Paginacja89-104
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimpoliakrylan potasu, stan odżywienia, Pelargonium x hortorum,Thuja occidentalis
Słowa kluczowe w języku angielskimpotassium polyacrylate, nutrient status , Pelargonium x hortorum, Thuja occidentalis
Streszczenie w języku polskimW doświadczeniu szklarniowym porównywano wartość na- wozową preparatów Ozdobne z kwiatów, Iglaki oraz Agrohydrogel (poliakrylan potasu) z dodatkiem Osmocote Plus 15:10:12. kontrolę stanowił obiekt, w którym zastosowano tylko Osmocote Plus. Natomiast preparaty nawozowe Ozdobne z kwiatów i Iglaki zawierały w swoim składzie (v/v) polimer Agrohydrogel (20%), Biogal (52%), bentonit lub diatomit (10%) oraz główne makroskładniki (18%). w pojemnikach wypełnionych torfem i glebą o składzie pyłu ilastego (2:1) uprawiano pelargonię rabatową oraz żywotnika zachodniego. W trakcie uprawy monitorowano zmiany zawartości składników mineralnych odczynu i stężenia soli w podłożach uprawowych. Stan odżywienia roślin oceniano na podstawie ogólnej zawartości N, P, K, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych. Preparaty Ozdobne z kwiatów, Iglaki oraz AgroHydroGel istotnie wpłynęły na wzrost zawartości rozpuszczalnego potasu w podłożach uprawowych oraz stężenie K w częściach wskaźnikowych. Wykazano optymalne odżywienie pelargonii azotem, wapniem i magnezem we wszystkich obiektach doświadczenia oraz niewystarczające potasem i fosforem w obiektach, gdzie źródłem składników był Osmocote (kontrola i AgroHydroGel). Rośliny nawożone preparatem Ozdobne z kwiatów zawierały istotnie więcej azotu w częściach wskaźnikowych niż rośliny kontrolne. Stopień odżywienia roślin żywotnika nie zależał istotnie od zastosowanego źródła składników pokarmowych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Identyfikator wewnętrznyWBIO/2013/25
Językpl polski
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjijournalList
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
OświadczenieI. Kowalska, I. Domagała-Świątkiewicz
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?