Zastosowanie preparatów nawozowych wzbogaconych w superabsorbenty w pojemnikowej uprawie roślin

Agnieszka Lis-Krzyścin , Iwona Kowalska , Iwona Domagała-Świątkiewicz

Abstract

In a greenhouse experiment the value of fertiliser formulations, enriched with Agrohydrogel superabsorbent hydrogel (polyacrylate, po-tassium) Ozdobne z kwiatów and Iglaki was assessed in comparison with slow release fertiliser Osmocote Plus (15:10:12). Fertiliser formulations contained polymer Agrohydrogel (20%), Biogal (52%), bentonite or diatomaceous earth (10%) and main macronutrients (18%) in their composition (v/v). In containers filled with peat and clayey soil (2:1) Pelargonium x hortorum and Thuja occidentalis were cultivated. In the growing season, the changes in the nutrient elements content and pH values and salt concentration in the growing media were monitoted. Plant analysis (the total content of N, P, K, Ca and Mg in the tissues) was used to determine the nutrient status of plants. Fertiliser formulations Ozdobne z kwiatów and Iglaki, supplemented with AgroHydroGel significantly raised the soluble potassium K in the growing media and increase the concentration of K in the index parts of plants in relation to the control. Good plants nutrition of nitrogen, calcium and magnesium in all objects of the geranium experiment and poor nutrition of potassium and phosphorus in the treatment in which Osmocote was a source of nutrients (control and AgroHydroGel) was demonstrated. Plants treated with Ozdobne z kwiatów and Iglaki fertilizer formulations contained significantly more nitrogen and potassium in the tissues that the control plants. The nutritional status in conifer plants did not significantly depend on the applied source of nutrients.
Author Agnieszka Lis-Krzyścin (FoH / DoSCaFiH)
Agnieszka Lis-Krzyścin,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Iwona Kowalska (FoH / DoSCaFiH)
Iwona Kowalska,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
, Iwona Domagała-Świątkiewicz (FoH / DoSCaFiH)
Iwona Domagała-Świątkiewicz,,
- Department of Soil Cultivation and Fertilization in Horticulture
Other language title versionsFertiliser formulations enriched with super absorbent hydrogel In pot exsperiment
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol3
No20
Pages89-104
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpoliakrylan potasu, stan odżywienia, Pelargonium x hortorum,Thuja occidentalis
Keywords in Englishpotassium polyacrylate, nutrient status , Pelargonium x hortorum, Thuja occidentalis
Abstract in PolishW doświadczeniu szklarniowym porównywano wartość na- wozową preparatów Ozdobne z kwiatów, Iglaki oraz Agrohydrogel (poliakrylan potasu) z dodatkiem Osmocote Plus 15:10:12. kontrolę stanowił obiekt, w którym zastosowano tylko Osmocote Plus. Natomiast preparaty nawozowe Ozdobne z kwiatów i Iglaki zawierały w swoim składzie (v/v) polimer Agrohydrogel (20%), Biogal (52%), bentonit lub diatomit (10%) oraz główne makroskładniki (18%). w pojemnikach wypełnionych torfem i glebą o składzie pyłu ilastego (2:1) uprawiano pelargonię rabatową oraz żywotnika zachodniego. W trakcie uprawy monitorowano zmiany zawartości składników mineralnych odczynu i stężenia soli w podłożach uprawowych. Stan odżywienia roślin oceniano na podstawie ogólnej zawartości N, P, K, Ca i Mg w częściach wskaźnikowych. Preparaty Ozdobne z kwiatów, Iglaki oraz AgroHydroGel istotnie wpłynęły na wzrost zawartości rozpuszczalnego potasu w podłożach uprawowych oraz stężenie K w częściach wskaźnikowych. Wykazano optymalne odżywienie pelargonii azotem, wapniem i magnezem we wszystkich obiektach doświadczenia oraz niewystarczające potasem i fosforem w obiektach, gdzie źródłem składników był Osmocote (kontrola i AgroHydroGel). Rośliny nawożone preparatem Ozdobne z kwiatów zawierały istotnie więcej azotu w częściach wskaźnikowych niż rośliny kontrolne. Stopień odżywienia roślin żywotnika nie zależał istotnie od zastosowanego źródła składników pokarmowych.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_20_3.pdf
Internal identifierWBIO/2013/25
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
OświadczenieI. Kowalska, I. Domagała-Świątkiewicz
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?