Analiza możliwości identyfikacji parametrów jakościowych oliwy przy wykorzystaniu ultrasłabej luminescencji wtórnej

Piotr Nawara , Karolina Trzyniec , Tomasz Dróżdż , Ernest Popardowski , Tadeusz Juliszewski , Mirosław Zagórda , Anna Miernik

Abstract

The article presents the possibilities of olive oil identification and parameterization using the phenomenon of ultra-low secondary luminescence. The research was carried out on products of five companies offering olive oil, whose basic parameters were known. There were differences in the number of emitted photons between the tested products, which allow for the initial possibility of oil assessment and identification of batches of goods that should be subjected to detailed inspection. Therefore, it is possible to use the method of ultra-low secondary luminescence for a preliminary assessment of oil quality.
Author Piotr Nawara (FoPaPE / IoMEEaPP)
Piotr Nawara,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Karolina Trzyniec (FoPaPE / IoMEEaPP)
Karolina Trzyniec,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tomasz Dróżdż (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tomasz Dróżdż,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Ernest Popardowski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Ernest Popardowski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Tadeusz Juliszewski (FoPaPE / IoMEEaPP)
Tadeusz Juliszewski,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Mirosław Zagórda (FoPaPE / IoMEEaPP)
Mirosław Zagórda,,
- Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes
, Anna Miernik (FoPaPE)
Anna Miernik,,
- Faculty of Production and Power Engineering
Other language title versions(Analysis of the possibility of identifying the quality parameters of the oil using ultra-weak secondary luminescence
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol96
No2
Pages117-120
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish wtórna luminescencja, ultrasłaba emisja fotonowa, pole elektromagnetyczne, oliwa
Keywords in English secondary luminescence, ultra-low photon emission, electromagnetic field, olive
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono możliwości identyfikacji i parametryzacji oliwy wykorzystując zjawisko ultrasłabej luminescencji wtórnej. Badania przeprowadzono na produktach pięciu firm posiadających w swojej ofercie oliwę z oliwek, których podstawowe parametry były znane. Odnotowano różnice w liczbie emitowanych fotonów pomiędzy badanymi produktami, które pozwalają na wstępną możliwość oceny oliwy i identyfikację partii towaru, które należałoby poddać szczegółowej kontroli. Istnieje zatem możliwość wykorzystania metody ultrasłabej luminescencji wtórnej do wstępnej oceny jakości oliwy.
DOIDOI:10.15199/48.2020.02.28
URL http://pe.org.pl/articles/2020/2/28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.434; WoS Impact Factor: 2011 = 0.244 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?