Formy promocji stosowane w zarządzaniu uczelnią wyższą (na przykładzie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie)

Izabella Majewska , Trela Witold , Elżbieta Kornalska

Abstract

In the face of demographic decline, promotion plays an important role in the management of the college. Developing a promotional strategy and the selection of appropriate tools will allow you to remain on the higher education market of educational services in the future. The aim of this paper is to present and attempt to assess the forms of promotion used by the University of Agriculture in Krakow. The study presents tools for informing and persuading a potential candidate for studies to choose the direction of education offered by the University. University of Agriculture in their actions use all instruments of promotion mix: advertising, direct marketing, personal selling, promotion, additional public relations (T.Sztucki, 1995). Taking comprehensive measures in this regard, an attractive range of research and teaching, modern research facilities, as well as relevant social and living facilities allow the University to remain competitive against other universities in Poland.
Author Izabella Majewska (FoAaE / DoMaMiA)
Izabella Majewska,,
- Department of Management and Marketing in Agribusiness
, Trela Witold (UAK)
Trela Witold,,
- University of Agriculture in Krakow
, Elżbieta Kornalska (UAK)
Elżbieta Kornalska,,
- University of Agriculture in Krakow
Other language title versionsForms of promotion used by the University of Agriculture in Krakow
Journal seriesEPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN 1895-4421, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol1
No18
Pages465-472
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpromocja uczelni, niż demograficzny, reklama, public relations
Keywords in Englishpromotion of university, demographic decline, advertising, public relations
Abstract in PolishW obliczu niżu demograficznego, promocja odgrywa istotną rolę w zarządzaniu uczelnią wyższą. Wypracowanie strategii działań promocyjnych oraz dobór odpowiednich narzędzi pozwoli na pozostanie uczelni wyższej na rynku usług edukacyjnych w przyszłości. Celem opracowania jest prezentacja i próba oceny form promocji stosowanych przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. W opracowaniu zaprezentowane zostały instrumenty służące informowaniu i przekonaniu potencjalnego kandydata na studia do wyboru kierunku kształcenia oferowanego przez Uczelnię. Uniwersytet Rolniczy w swoich działaniach korzysta ze wszystkich instrumentów promocji-mix: reklamy, marketingu bezpośredniego, sprzedaży osobistej, promocji dodatkowej, public relations (T. Sztucki, 1995). Podejmowanie kompleksowych działań w tym zakresie, atrakcyjna oferta naukowo-dydaktyczna uczelni, nowoczesne zaplecze badawcze, a także odpowiednie zaplecze socjalno-bytowe pozwalają Uczelni pozostać konkurencyjną wobec innych szkół wyższych w Polsce.
URL http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_18_1.pdf
Internal identifierWRE/2013/218
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?