Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Dagmara Zuzek

Abstract

The small and medium-sized enterprises play an important role in the national economy due to the fact that it produces a significant portion of GDP and generates many jobs. Unfortunately, this sector is facing its development through many barriers, which is undoubtedly one of the most important is the lack of equity and the difficulty in obtaining funding from an external. The paper presents the role and importance of small and medium-sized enterprises in the national economy and the possibility of financing the development of foreign capital enterprises by selected institutions of the Polish banking sector and other selected financial institutions.
Author Dagmara Zuzek (FoAE / IoEcoSoc)
Dagmara Zuzek,,
- Institute of Economic and Social
Other language title versionsThe sources of financing of small and medium enterprises in Poland and the European Union (Summary)
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2013
Vol11
No1, część 3
Pages517-528
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishMSP, źródła finansowania, Unia Europejska
Keywords in EnglishSME, sources of financing, the European Union
Abstract in PolishSektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce narodowej z uwagi na fakt, że wytwarza znaczącą część PKB oraz generuje liczne miejsca pracy. Niestety, sektor ten napotyka na drodze swojego rozwoju liczne bariery, z których niewątpliwie jedną z ważniejszych jest niedostatek kapitałów własnych oraz trudności w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Opracowanie przedstawia rolę i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej oraz możliwości finansowania rozwoju tych przedsiębiorstw kapitałem obcym przez wybrane instytucje polskiego sektora bankowego oraz inne wybrane instytucje finansowe.
URL http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_3_36.pdf
Internal identifierWRE/2013/119
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2016-07-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?