Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego

Marek Kołodziejczyk , Aleksander Szmigiel , Bogdan Kulig , Andrzej Oleksy , Andrzej Lepiarczyk

Abstract

Field experiments assessed yielding, chemical composition and the selected quality parameters of starch potato tubers of Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga and Skawa cultivars varying with the length of vegetation period. Depending on the cultivar and the year of research, total tuber yield ranged from 19.9 to 37.8 t·ha-1, while starch yield from 3.23 to 6.68 t·ha-1. The analysed cultivars were characterized by a relatively low starch content in tubers (15.8-18.4%) and high protein concentrations (2.08-2.41%). The biggest content of these components was assessed in Skawa c.v. and the lowest in Jasia. Excessive amount of rainfall during potato vegetation unfavourably affected the amount of total and marketable yield of tubers, starch concentrations in tubers and as a result the starch yield per area unit, and mean tuber weight.
Author Marek Kołodziejczyk (FoAE / IoPP)
Marek Kołodziejczyk,,
- Institute of Plant Production
, Aleksander Szmigiel (FoAE / IoPP)
Aleksander Szmigiel,,
- Institute of Plant Production
, Bogdan Kulig (FoAE / IoPP)
Bogdan Kulig,,
- Institute of Plant Production
, Andrzej Oleksy (FoAE / IoPP)
Andrzej Oleksy,,
- Institute of Plant Production
, Andrzej Lepiarczyk (FoAE / DoAaAE)
Andrzej Lepiarczyk,,
- Department of Agrotechnology and Agricultural Ecology
Other language title versionsEvaluation of yield, chemical composition and quality of tubers of medium early, medium late and late starch potato cultivars
Journal seriesInżynieria Rolnicza, ISSN 1429-7264, (B 5 pkt)
Issue year2013
Vol2
No3(146)
Pages123-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishziemniak skrobiowy, odmiana, plonowanie, skład chemiczny
Keywords in Englishstarch potato, cultivar, yielding, chemical composition
Abstract in PolishW badaniach polowych oceniano plonowanie, skład chemiczny oraz wybrane parametry jakości bulw odmian ziemniaka skrobiowego, różniących się długością okresu wegetacji: Pasat, Zuzanna, Jasia, Hinga i Skawa. Plon ogólny bulw kształtował się w zakresie od 19,9 do 37,8 t·ha-1, natomiast plon skrobi od 3,23 do 6,68 t·ha-1, w zależności od odmiany oraz roku badań. Oceniane odmiany charakteryzowały się stosunkowo małą zawartością skrobi w bulwach (15,8-18,4%) oraz dużą zawartością białka (2,08-2,41%). Największą zawartością tych składników odznaczała się odmiana Skawa, a najmniejszą Jasia. Nadmierna ilość opadów w okresie wegetacji ziemniaka wpływała niekorzystnie na wielkość plonu ogólnego i handlowego bulw, zawartość skrobi, a w konsekwencji – na plon skrobi z jednostki powierzchni oraz średnią masę bulwy.
URL http://ir.ptir.org/artykuly/pl/146/IR%28146%29_3443_pl.pdf
Internal identifierWRE/2013/190
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
Projekt badawczyPOIG 01.01.02-10-123/09
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?