Ocena jakości wody w zbiorniku wodnym Domaniów pod kątem bakteriologicznym

Agnieszka Policht-Latawiec , Dorota Obrzut

Abstract

Water analyses were conducted in the years: 2002,2003, 2004, 2009 and 2010. Water samples for analyses were collected initially from two points of the reservoir in Wólka Domaniowska village in 2002,2003 and 2004, whereas later in 2009 and 2012 the number of sampling points increase to three. In 2002 higher than recommended values for total coli and Escherichia coli bacteria count were registered in waters of Domaniów reservoir, and in 2004 the values were exceeded for Salmonella and bacteria from coli and Escherichia coli group. Unfortunately, after sever years of the reservoir operation higher than recommended values of coli and Escherichia coli count were visible. On 9 June 2010 exceeded permissible value 123cfu/100 ml of Enterococcus faecalis as stated in the regulation of 2011 was noted. It caused that waters of the reservoir do not meet the requirements of the regulation because of these bacteria presence.
Author Agnieszka Policht-Latawiec (FoEEaLS / DoLRaED)
Agnieszka Policht-Latawiec,,
- Department of Land Reclamation and Environmental Development
, Dorota Obrzut
Dorota Obrzut,,
-
Other language title versionsQuality assessment of water in Domaniów water reservoir in terms of its bacteriological condition
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, (B 11 pkt)
Issue year2013
No2
Pages83- 86
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishocena bakteriologiczna wody, zbiornik wodny Domaniów
Keywords in Englishbacteriological assessment of water, Domaniów water reservoir
Abstract in PolishBadania wody prowadzono w latach: 2002, 2003, 2004, 2009 oraz 2010. Próby wody do analiz pobierano początkowo z dwóch punktów zbiornika w miejscowości Wólka Domaniowska w 2002, 2003 i 2004 roku, później zwiększono do trzech punktów w 2009 i 2010 roku. W wodach zbiornika wodnego Domaniów w roku 2002 stwierdzono przekroczenie wartości zalecanych dla ogólnej liczby bakterii z grupy coli i Escherichia coli, a w 2004 roku bakterii Salmonella oraz z grupy coli i Escherichia coli. Niestety po siedmiu latach eksploatacji zbiornika widoczne były przekroczenia wartości zalecanych bakterii z grupy coli i Escherichia coli. 9 czerwca 2010 roku stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej 123 jtk/100 ml bakterii paciorkowców kałowych według obowiązującego rozporządzenia z 2011 roku. To spowodowało, że wody zbiornika ze względu na wystąpienie tych bakterii nie spełniają wymogów w obowiązującym rozporządzeniu.
Internal identifierWIŚIG/2013/62
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 26-07-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?