Knowledge base: University of Agriculture in Krakow

Settings and your account

Back

economy

Record ID
UR07d3c154adef47d9908dd494f124970f
Achievement type
Professor Assistant
Person
Tomasz Wojewodzic (FoAaE/DoEaFE) Tomasz Wojewodzic,, Department of Economics and Food Economy (FoAaE/DoEaFE)Faculty of Agriculture and Economics (FoAaE)
Name in Polish
ekonomia
Name in English
economy
Certifying institution
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
URL
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=110909&_k=0zat1u Opening in a new tab
Achievement year
2017
Achievement date (if known)
10/24/2017
Country (or international organization)
Polska
achievement.discipline
economy / (economics) / (social studies)
Related books
Wojewodzic Tomasz Tomasz Wojewodzic,, Department of Economics and Food Economy (FoAaE/DoEaFE)Faculty of Agriculture and Economics (FoAaE) : Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, vol. 535, no. 412, 2017, Kraków, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 287 p., ISBN 978-83-66602-31-1 Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej, File Procesy dywestycji (do druku).pdf / 4 MB
Score (nominal)
0
Scoring date
6/14/2021

Uniform Resource Identifier
https://www.repo.ur.krakow.pl/info/achievement/UR07d3c154adef47d9908dd494f124970f/

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard