Baza wiedzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Stanisław Kowalski - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

dr hab. inż. Stanisław Kowalski

Menu pracownika

Cytowania

Rodzaj metryki
https://orcid.org/0000-0001-5269-0291https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5269-0291http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5269-0291%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5269-0291

Jednolity identyfikator zasobu
https://www.repo.ur.krakow.pl/info/author/UR14420d2f59f34b1993871ee1077c4fa7/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony