Baza wiedzy: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Aleksandra Płonka - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 12 662 43 56
  • Pokój
    al. Mickiewicza 21, pok. 208

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5319-592Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5319-592Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5319-592X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5319-592X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.ur.krakow.pl/info/author/URab2ff71517214e88891ad824ee3c83e2/

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek