Interpretacja danych przestrzennych jako forma stymulowania partycypacji społecznej

Tomasz Salata , Sławomir Palicki , Małgorzata Gerus-Gościewska , Dariusz Gościewski , Barbara Prus , Krzysztof Gawroński , Jadwiga Konieczna , Joanna Jaroszewicz , Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk , Karol Król

Abstract

Współczesne pokolenie coraz aktywniej włącza się do życia społecznego, zwracając uwagę na wspólne dobro. Widoczne jest to w dążeniu do zapewnienia komfortu życia, przyjaznego otoczenia w bloku, osiedlu, dzielnicy. Projektowana przestrzeń powinna uwzględniać opinie mieszkańców co do jej kształtu. Bardziej zaangażowani społecznie mieszkańcy zawiązują stowarzyszenia działające na rzecz poprawy jakości przestrzeni, w której żyją lub z którą są związani. Partycypacja społeczna mieszkańców stanowi podstawowy i niezbędny element rewitalizacji przestrzeni. Jej udział wynika bezpośrednio z definicji rewitalizacji, która w efekcie swych działań przewiduję poprawę warunków życia społecznego. Jest więc ona wspólnym działaniem społeczności na każdym etapie procesu związanego z polepszeniem jakości przestrzeni: podejmowania decyzji, wdrażania zmian i w konsekwencji także jej użytkowania. Dotyczy często społeczności obszarów problemowych i zdegenerowanych. Podczas próby wyjścia z kryzysu istotna staje się współpraca, umiejętność wypracowania kompromisu, wymiana informacji pomiędzy władzami, profesjonalistami a społecznością lokalną. Postrzeganie bezpieczeństwa miasta ma charakter subiektywny. Związany jest on z predyspozycjami użytkownika przestrzeni co do sposobu identyfikowania oraz wartościowania wielu jej cech w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa, które jest funkcją wewnętrzną miasta względem mieszkańców. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni w mieście stanowi podstawową wartość wynikającą z zaistnienia czynników miastotwórczych. Zachwianie poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni przez jej użytkowników ma wymiar sumy czynników definiujących niebezpieczeństwo w jej obszarze, na które składają się negatywne oceny poszczególnych elementów wypełniających przestrzeń.
Book typeMonograph
Author Tomasz Salata (FoEEaLS / DoSPaLA)
Tomasz Salata,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Sławomir Palicki
Sławomir Palicki,,
-
, Małgorzata Gerus-Gościewska
Małgorzata Gerus-Gościewska,,
-
, Dariusz Gościewski
Dariusz Gościewski,,
-
, Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Krzysztof Gawroński (FoEEaLS / DoSPaLA)
Krzysztof Gawroński,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Jadwiga Konieczna
Jadwiga Konieczna,,
-
, Joanna Jaroszewicz
Joanna Jaroszewicz,,
-
, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk (FoEEaLS / DoSPaLA)
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Karol Król (FoEEaLS / DoSPaLA)
Karol Król,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64758-26-3
Issue year2015
Pages156
Publication size in sheets7.8
URL http://www.naukowo.homeproject.pl/pliki/monografie/Monografia-Interpretacja-danych-przestrzennych.pdf
Internal identifierWIŚIG/2015/240
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Additional fields
OświadczeniaSalata, Prus, Król, Gawroński, Wilkosz-Mamcarczyk.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?