Zasady projektowania terenów zurbanizowanych : monografia

Stanisław Bacior , Przemysław Baster , Zbigniew Koziara , Urszula Litwin , Izabela Piech

Abstract

W niniejszej monografii zawarto informacje dotyczące planowania przestrzennego I projektowania urbanistycznego. Współdziałanie architektów, urbanistów, geodetów, ekonomistów, rolników i biologów ma znaczenie dla właściwego kształtowania przestrzeni, opartego na harmonijnym powiązaniu celów ekonomicznych, ekologicznych i krajobrazowych, regulowanych przepisami praw. Termin ‘krajobraz” we współczesnej kulturze może być interpretowany na wiele sposobów, jednak w różnych dziedzinach nauki najczęściej oznacza pewien wycinek przestrzeni. Przestrzeń ta ma swoją unikalną strukturę użytkowania, kształt, rzeźbę terenu oraz zawiera ścisłe powiązania, między nią samą a istotami, które z niej korzystają. Można zatem interpretować krajobraz jako siec związków wymuszających ciągłe dostosowywanie jego charakteru i układu przestrzennego do potrzeb ludzi. Zmiany przestrzenne, które są wynikiem tego procesu muszą być w pewien sposób kontrolowane.
Book typeMonograph
Author Stanisław Bacior (FoEEaLS / DoAGCaP)
Stanisław Bacior,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Przemysław Baster (FoEEaLS / DoAGCaP)
Przemysław Baster,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Zbigniew Koziara (FoEEaLS / DoAGCaP)
Zbigniew Koziara,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Izabela Piech (FoEEaLS / DoAGCaP)
Izabela Piech,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Editor Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
Total number of authors and editors (monograph level)6
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64758-11-9
Issue year2015
Pages304
Publication size in sheets15.2
Internal identifierWIŚIG/2015/217
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?