Modelowanie bilansu wodnego w wymianie między atmosferą, drzewostanem i gruntem przy użyciu kryteriów ekologicznych

Józef Suliński

Abstract

Losses of water content in ground are a sum of tree and forest floor vegetation transpiration., and evaporation from ground. The increases of the water content are a difference- between a rainfall height over stand and an interception of trees, ground and litter. The equations, where components were tree stand characteristics, have been finmulated and identified an a basis o measurements of water storage in ground in twelve stands from 7 till 1(6 year's age) and one in the reed-sedge community. In this way the variability of balance components has been analyses according to the stand age. On forest ecosystem level, taking under consideration site productivity, the following conclusiOn have been obtained: 1) sum cf transpiration of frees and forest floor vegetation was constant; coefficient of plant transpiration was equal to coast. 155 g H2O per 1 g of aboveground fresh mass; 2) sum of interception of trees and forest floor vegetation was constant when the amount of rainfall over investigated stands was of the same height and intensity; 3) total stand evaporation depends on evaporation height from ground and litter interception,
Other language title versionsModelling of water in an exchange between the atmosphere, atand and ground using ecological criteria
Book typeMonograph
Other categories ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author Józef Suliński (FoF)
Józef Suliński,,
- Faculty of Forestry
PublisherUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Kraków
Issue year1993
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy, ISSN 1233-4189, (0 pkt)
No179
Pages133
Publication size in sheets6.2
Abstract in PolishUbytki zapasu wody w gruncic są sumą transpiracji drzew i runa oraz parowania z gruntu. Przyrosty zapasu są różnicą między wysokością opadu deszczu nad drzewostanem a intercepcją drzew, runa i ściółki. Skonstruowano równania, w których wymienione składowe wyrażono za pomocą charakterystyk drzewostanów. Przeprowadzono ich identyfikację w oparciu o pomiary zapasu wody w gruncie w dwunastu drzewostanach (7 - 86 tat) i na lice turzycowej. Następnie. przeanalizowano zmienność składowych bilansu w zależności od wieku drzewostanów. W odniesieniu do poziomu ekosystemu leśnego, po uwzględnieniu produkcyjności siedlisk, otrzymano następujące wyniki: 1) suma transpiracji drzew i runa była stała; współczynnik transpiracji roślin = const. ≈ 155 g H20 na 1 g wyprodukowanej świeżej masy nadziemnej; 2) suma intercepcji drzew i runa była stała, przy czym nad wszystkimi badanymi drzewostanami była ta sama liczba opadów deszczu o podobnej wysokości i natężeniu; 3) całkowite parowanie zbiorowisk leśnych było zróżnicowane wysokością parowania z gruntu i intercepcji ściółki.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Citation count*43 (2016-06-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?