Endokrynologia komórkowa w zarysie

Bogdan F. Kania

Abstract

Podręcznik „Endokrynologia komórkowa w zarysie” jest przeznaczony dla studentów weterynarii, biotechnologii, biologii oraz nauki o zwierzętach. Omówiono w nim problematykę wydzielania, działania i stosowania hormonów u zwierząt, ujmując te kwestie w aspekcie fizjologicznym, endokrynologicznym, farmakologicznym i terapeutycznym. Opracowanie powstało w odpowiedzi na niedosyt informacji w zakresie komórkowego wydzielania wewnętrznego u zwierząt, a zwłaszcza na niedobór podręczników akademickich z tej dziedziny. Wstęp jest poświęcony zjawisku homeostazy oraz roli układu wydzielania wewnętrznego w jej utrzymaniu. Rozdział pierwszy dotyczy zagadnień endokrynologii ogólnej; zawiera m.in. charakterystykę układu wydzielania wewnętrznego, a także charakterystykę i klasyfikację hormonów oraz omówienie ich sposobu działania, losów w organizmie i metod oznaczania. W rozdziale drugim przedstawiono informacje o autakoidach, zwracając szczególną uwagę na takie kwestie, jak rola eikozanoidów i dokozanoidów w biologii i medycynie, biologiczne działanie NNKT, a także właściwości, budowa, biosynteza i metabolizm prostaglandyn oraz ich działanie biologiczne i zastosowanie w weterynarii. Następne rozdziały zawierają wiadomości na temat angiotensyny (polipeptydu), kinin osoczowych (bradykininy, kalidyny), peptydów przewodu pokarmowego, amin biogennych (histaminy, serotoniny), cytokin i czynników wzrostu. W ostatnim rozdziale szerzej omówiono oksytocynę, wyjaśniając jej znaczenie neurobiologiczne i rolę w stanach stresowych oraz prezentując kliniczne aspekty jej stosowania u zwierząt i ludzi. Po kolejnych rozdziałach zamieszczono wykazy aktualnej literatury przedmiotu, aby ułatwić zainteresowanym dotarcie do kompletnych informacji źródłowych w celu pogłębienia zdobytej wiedzy.
Book typeHandbook
Author Bogdan F. Kania (VET)
Bogdan F. Kania,,
- University Centre for Veterinary Medicine UJ-UR
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64758-02-7
Issue year2015
Pages224
Publication size in sheets11.2
URL https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/podreczniki-i-skrypty/endokrynologia-komorkowa-w-zarysie-detail
Internal identifierWHiBZ/2015/43
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 25.0, 20-05-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?