Wybrane aspekty przestrzenne i ekonomiczne gospodarki nieruchomościami na terenach miejskich i podmiejskich

Sabina Źróbek , Jolanata Kwiatkowska-Malina , Agnieszka Bitner , Elżbieta Jasińska , Elżbieta Zysk , Alina Żróbek-Różańska , Andrzej Borkowski , Wioleta Krupowicz , Grzegorz Witoń

Abstract

W monografii przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym, koncentrując się na analizie wybranych aspektów przestrzennych i ekonomicznych występujących na terenach podmiejskich oraz obszarach dużych miast. Aspekty przestrzenne gospodarki nieruchomościami zostały zarysowane w analizie rozwoju funkcji mieszkaniowej na obszarach wiejskich sąsiadujących z miastem, wykorzystującej wybrane wskaźniki, oraz analizie najsilniej zurbanizowanej części miasta Krakowa, wykonanej przy użyciu metody morfologii mozaiki działek. Z kolei aspekty ekonomiczne przedstawiono na przykładzie dwóch analiz rynku nieruchomości. Pierwsza z nich dotyczyła wybranego obszaru poprodukcyjnego miasta Warszawy i została wykonana z użyciem metod geostatycznych, drugą zaś wykonano z użyciem metody Czekanowskiego na potrzeby wyszukiwania nieruchomości podobnych i obejmowała obszar wybranego lokalnego rynku nieruchomości miasta Krakowa.
Book typeMonograph
Author Sabina Źróbek
Sabina Źróbek,,
-
, Jolanata Kwiatkowska-Malina
Jolanata Kwiatkowska-Malina,,
-
, Agnieszka Bitner (FoEEaLS / DoAGCaP)
Agnieszka Bitner,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Elżbieta Jasińska
Elżbieta Jasińska,,
-
, Elżbieta Zysk
Elżbieta Zysk,,
-
, Alina Żróbek-Różańska
Alina Żróbek-Różańska,,
-
, Andrzej Borkowski
Andrzej Borkowski,,
-
, Wioleta Krupowicz
Wioleta Krupowicz,,
-
, Grzegorz Witoń
Grzegorz Witoń,,
-
Editor Tomasz Budzyński
Tomasz Budzyński,,
-
Total number of authors and editors (monograph level)10
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-7814-493-9
Issue year2015
Pages87
Publication size in sheets7.85
Internal identifierWIŚIG/2015/192
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Additional fields
UwagaInformacja o ark.wyd. ze str PW
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?