Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich

Ryszard Źróbek , Tat'âna Vasil'evna Borzdova , Marta Gross , Anna Trembecka , Monika Mika , Krzysztof Jasiołek , Monika Maleta , Natalia Sajnóg , Natal'a Andreevna Ustûšenko , Tomasz Budzyński

Abstract

Minęło już 17 lat od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która na nowo określiła zakres i zasady gospodarki nieruchomościami, która na nowo określiła zakres i zasady gospodarki nieruchomościami, która na nowo określiła zakres i zasady gospodarki nieruchomościami, zastępując wcześniej obowiązującą ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami, i wywłaszczaniu nieruchomości, powstała w innych realiach społecznych, prawnych i ekonomicznych. W art. 1 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawodawca zdefiniował zakres gospodarki nieruchomościami, zaliczając do niej m.in.: • Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własnośc jednostek samorządu terytorialnego • Podziały nieruchomości • Wywłaszczenie nieruchomości • Wycenę nieruchomości • Działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Niniejsza monografia zawiera omówienie różnorodnych problemów, które dotyczą wyżej wymienionych zagadnień gospodarki nieruchomościami. Nie poprzestano jednak tylko na przybliżeniu polskich uwarunkowań, ale także postanowiono pokazać je na tle naszych najbliższych sąsiadów, jak i innych krajów europejskich i pozaeuropejskich Rozdział I monografii poświęcony jest problematyce oceny efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości publicznych, istotnej z punktu widzenia doskonalenia procedur gospodarowania. Zagadnienie to wciąż pozostaje aktualne w szczególności z punktu widzenia funkcji, jakie tego typu nieruchomości pełnia. Specyficzne warunki funkcjonowania zasobów publicznych i ich indywidualny charakter powodują, iż nie zawsze to, co z punktu widzenia analizy ekonomicznej jest efektywne, jest opłacalne także z punktu widzenia interesu publicznego. Kolejny rozdział monografii dotyczy zagadnień podziałów nieruchomości. Temat ten szeroko opisywany w literaturze, w niniejszej książce omówionym jest w całkiem nowym zakresie. W rozdziale 2 przybliżono go w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Rozdziały 3 i 4 monografii poświęcone są kolejnemu zagadnieniu uregulowanemu w ustawie o gospodarce nieruchomościami tj. wywłaszczaniu nieruchomości. Pierwszy z tych rozdziałów ma charakter przeglądu przepisów prawa, pokazując stan prawny i procedurę wywłaszczania nieruchomości w wybranych krajach Unii Europejskiej. Z kolei w rozdziale 4 zaprezentowano praktyczny wymiar wspomnianego zagadnienia, poprzez przybliżenie wyników analizy trybów wywłaszczania nieruchomości pod drogi oraz odszkodowania na przykładzie miasta Krakowa.
Book typeMonograph
Author Ryszard Źróbek
Ryszard Źróbek,,
-
, Tat'âna Vasil'evna Borzdova
Tat'âna Vasil'evna Borzdova,,
-
, Marta Gross
Marta Gross,,
-
, Anna Trembecka
Anna Trembecka,,
-
, Monika Mika (FoEEaLS / DoG)
Monika Mika,,
- Department of Geodesy
, Krzysztof Jasiołek
Krzysztof Jasiołek,,
-
, Monika Maleta
Monika Maleta,,
-
, Natalia Sajnóg
Natalia Sajnóg,,
-
, Natal'a Andreevna Ustûšenko
Natal'a Andreevna Ustûšenko,,
-
, Tomasz Budzyński
Tomasz Budzyński,,
-
Publisher name (outside publisher list) Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-7814-492-2
Issue year2015
Pages113
Publication size in sheets6.0
Internal identifierWIŚIG/2015/36
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?