Forest soil science - Synthesis of knowledge on close-to-natural soils and their relationship with vegetation in the forests of Poland

Stanisław Brożek

Abstract

Prezentowany podręcznik stanowi rodzaj podsumowania pracy badawczej i dydaktycznej autora, który wniósł istotny wkład w powstanie Klasyfikacji gleb leśnych Polski. Podręcznik eksponuje specyfikę gleb leśnych, szczególnie w zakresie obiegu materii organicznej i składników pokarmowych, który jest inny niż w glebach użytków rolnych, zarówno w aspekcie biogeochemicznym, jak i czasowym. W podręczniku obszernie wyłożona została nowoczesna koncepcja i metodyka wyznaczania liczbowych indeksów troficzności gleb leśnych, a także ich praktycznego zastosowania do klasyfikacji siedlisk leśnych i do projektowania podstawowego składu gatunkowego krzewostanów, w pełni dostosowanego do warunków siedliskowych. Absolutną nowością jest omówienie indeksów troficzności nie tylko dla obszarów nizinnych i wyżynnych, lecz także górskich. Układ niniejszej książki jest niekonwencjonalny, zebrano w nim najważniejsze zagadnienia gleboznawstwa, obecne we współczesnych opracowaniach tego typu na świecie, wzbogacone dorobkiem ośrodka krakowskiego w tej dziedzinie. Niekonwencjonalność podręcznika wyraża się w jego układzie, gdyż praca składa się z rozdziałów dotyczących współczesnej problematyki gleboznawstwa leśnego ujętej hasłami w formie zbliżonej do encyklopedii lub słownika. Podręcznik jest syntezą aktualnej wiedzy o glebach leśnych oraz ich roli w kształtowaniu siedlisk leśnych, dzięki czemu ma szansę stać się ważnym materiałem dydaktycznym na poziomie akademickim.
Book typeMonograph
Author Stanisław Brożek (FoF / L-KGL)
Stanisław Brożek,,
-
PublisherUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, MNiSW [80]
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Publishing place (Publisher address)Kraków, al. 29 Listopada 46
Edition1
ISBN978-83-64758-64-5
Issue year2017
Pages409
Publication size in sheets30
URL https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/component/virtuemart/polecane/gleboznawstwo-lesne-synteza-wiedzy-o-glebach-zblizonych-do-naturalnych-i-o-ich-relacjach-z-roslinnoscia-w-lasach-polski-detail?Itemid=0
Languageen angielski
Score (nominal)80
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?