Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich

Monika Balawejder , Anna Bielska , Jacek Gniadek , Żanna Król , Adrianna Kupidura , Przemysław Leń , Grzegorz Oleniacz , Katarzyna Sobolewska-Mikulska , Agnieszka Turek

Abstract

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej. W rozdziale z monografii omówione zostały działania, dla których planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych oraz mechanizmy pozwalające na ochronę gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami. Podkreślono również istotę wprowadzania rolnictwa ekologicznego w Polsce, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. W opracowaniu zostały omówione przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności, finansowane w ramach działań rolno środowiskowo-klimatycznych i zalesień oraz zasady gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Przedstawiono zasady wsparcia inwestycji w związku z realizacją celów środowiskowych jakie otrzymają gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.
Book typeMonograph
Author Monika Balawejder
Monika Balawejder,,
-
, Anna Bielska
Anna Bielska,,
-
, Jacek Gniadek (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jacek Gniadek,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Żanna Król
Żanna Król,,
-
, Adrianna Kupidura
Adrianna Kupidura,,
-
, Przemysław Leń
Przemysław Leń,,
-
, Grzegorz Oleniacz
Grzegorz Oleniacz,,
-
, Katarzyna Sobolewska-Mikulska
Katarzyna Sobolewska-Mikulska,,
-
, Agnieszka Turek
Agnieszka Turek,,
-
Editor Anna Bielska
Anna Bielska,,
-
, Przemysław Leń
Przemysław Leń,,
-
Total number of authors and editors (monograph level)11
Publisher name (outside publisher list) Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna
Publishing place (Publisher address)Rzeszów
ISBN978-83-60507-19-3
Issue year2015
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Monografia - Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, (0 pkt)
Pages127
Publication size in sheets6.35
URL http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/Scalenia-grunt%C3%B3w-determinantem-wielofunkcyjnego-rozwoju-obszar%C3%B3w-wiejskich.pdf
Internal identifierWIŚIG/2015/133
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?