Zagęszczalność i kompaktowalność biomasy lignocelulozowej

Marek Wróbel

Abstract

Prezentowana praca jest pierwszym opracowaniem dotyczącym kompleksowego określenia zagęszczalności i kompaktowalności biomasy lignocelulozowej. Pojęcia zagęszczalność i kompaktowalnośc stosowane są w przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym czy tez paszowym. Terminologia ta natomiast praktycznie w ogóle nie pojawia się w przypadku biomasy lignocelulozowej, mimo że w najlepszy sposób może określać jej predyspozycje do produkcji biopaliw stałych. Do określania tej predyspozycji zaproponowano autorską metodę nomogramową. Jest to nowe, dotąd nie stosowane, podejście do opisu procesu zagęszczania biomasy. Metoda pozwala na znalezienie i przedstawienie zalezności pomiędzy ciśnieniem zagęszczania a gęstością właściwą i wytrzymałością mechaniczną uzyskanej granuli. Przedstawienie tych zależności w formie nomogramu pozwala w łatwy sposób, dla danego rodzaju biomasy określić wartość ciśnienia pozwalającą na uzyskanie wymaganych parametrów jakościowych. W pracy określono zagęszczalność i kompaktowalnośc bazową szesnastu rodzajów badanej biomasy. Dobór oparto na źródle pochodzenia biomasy (wg. PN-EN ISO 17225-1) jak i systematyce botanicznej. Przyjęte progowe wartości gęstości właściwej i wytrzymałości mechanicznej umożliwiają klasufikacje badanych materiałów na IV grupy. Potwierdzono również, metodą nomogramową, że skład ziarnowy zagęszczalnego materiału biomasowego ma istotny wpływ na jego zagęszczalność i kompaktowalnośc. Wykazano, że stosując tę metodę, można określić wpływ każdego czynnika determinującego proces zagęszczania. N nomogramie widoczny jest jest wtedy zarówno wpływ czynnika jak i skala tego wpływu, co pozwala klasyfikować czynniki na prozagęszczalne, prokompaktowalne lub poprawiające jedną lub drugą cechę. Miernikiem wpływu danego czynnika na proces zagęszczania ciśnieniowego, jest zmiana wartości ciśnienia zagęszczalności i kompaktowalności progowej w stosunku do jego wartości początkowej. Opracowano zmodyfikowaną metodę oceny wytrzymałości mechanicznej granul, bazującą na normatywnej metodzie oceny wytrzymałości mechanicznej peletów. Ponadto opracowano metodę komponowania mieszanek z frakcji wymiarowych, pozwalającą na uzyskiwanie zakładanych jej cech tj: maksymalizacja gęstości nasypowej mieszanki przy maksymalnej możliwej zawartości frakcji wymiarowo największej. Zaproponowany opis zagęszczalności i kompaktowalności może znaleźć szerokie zastosowanie zarówno w laboratoryjnych jak i przemysłowych badaniach, jako uniwersalne narzędzie analizy procesu zagęszczania biomasy, ale i innych surowców. Pozwala określić w/w parametry w sposób jakościowy (klasyfikacja surowca) oraz ilościowy (wartości progowego ciśnienia zagęszczalności i kompaktowalności).
Other language title versionsLignocellulosic biomass compressibility and compactibility
Book typeMonograph
Author Marek Wróbel (FoPaPE / DoMEaA)
Marek Wróbel,,
- Department of Mechanical Engineering and Agrophysics
Publisher name (outside publisher list) Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN9788364377358
Issue year2019
Pages167
Publication size in sheets8.35
Keywords in Polishzagęszczalność, kompaktowalność, biomasa, lignoceluloza, biopaliwa
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?