Poziom i źródła finansowania inwestycji technicznych a efektywność gospodarowania w różnych typach gospodarstw

Agnieszka Tomczyk , Zbigniew Kowalczyk , Agnieszka Peszek

Abstract

The problem of inestments in technical equipmnt is very important because investments are necessary to maintain production and quality on the same level. To be completive farms must innovate and must therefore invest.The aim of this work is to determine the relationship between the level and to aource of financing technical investment and production efficiency in farms. The source data which was obtained from 60 farms concerned: production, equipment in the technical means of production, technical investments. The subject of the work are investments carried out in 2007-2013 such as: -purchasing or repairing tractors and machinery, -building, or renovation of production buildings.
Book typeMonograph
Author Agnieszka Tomczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Agnieszka Tomczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Zbigniew Kowalczyk (FoPaPE / IoAEaI)
Zbigniew Kowalczyk,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
, Agnieszka Peszek (FoPaPE / IoAEaI)
Agnieszka Peszek,,
- Institute of Agricultural Engineering and Informatics
Publisher name (outside publisher list) Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64377-21-1
Issue year2017
Pages97
Publication size in sheets6.85
Keywords in Polishinwestycje techniczne, techniczne srodki produkcji, efektywność gospodarowania, gospodarstwa rolne
Keywords in Englishtechnical investments, technical means of production, production efficiency, farms
Abstract in PolishProblematyka inwestycji technicznych w gospodarstwach rolnych jest istotnym zagadnieniem zważywszy na konieczność modernizacji zaplecza technicznego w celu zachowania oraz powiększania zdolności produkcyjnych, co jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania i konkurowania na rynkach europejskich. Celem niniejszej pracy jest określenie zależności między poziomem i źródłem finansowania inwestycji technicznych, a efektywności gospodarowania w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Dane źródłowe zebrane w 60gospodarstwach rolnych dotyczyły m.in.:produkcji, wyposażenia w techniczne środki produkcji, oraz inwestycji technicznych. Przedmiotem badań są inwestycje techniczne zrealizowane w gospodarstwach w latach 2007-2013 tj.: -zakup lub remont ciągnikow, maszyn i urządzeń rolniczych; -budowa, przebudowa, remont budynków i budowli produkcyjnych.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
Udział procentowyAgnieszka Tomczyk – 50% ; Zbigniew Kowalczyk – 40% ; Agnieszka Peszek -10%,
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?