Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Michal Roman , Arkadiusz Niedziółka

Abstract

Prowadzenie tradycyjnego gospodarstwa rolnego w Polsce, bardzo często nie zapewnia jego właścicielom satysfakcjonującego poziomu dochodu. Jedną z możliwości dywersyfikacji źródeł utrzymania dla licznych rodzin rolniczych jest działalność agroturystyczna. Wielu rolników decyduje się w związku z tym na świadczenie usług agroturystycznych w swoich gospodarstwach. Muszą oni wykazać się jednak wyjątkową pomysłowością, aby oferta była odpowiednio dobrana i realizowana zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta. Prowadzenie usług turystycznych na wsi, stwarza możliwości rozwoju polskiej gospodarki przez zmianę struktury rolnictwa i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Właściciele gospodarstw agroturystycznych oferują turystom usługi noclegowe, wyżywienie typowo wiejskie i uczestnictwo w życiu wsi. Oferty dotyczą także usług rekreacyjnych w obrębie gospodarstwa, możliwości wykonywania pamiątek i zakupu własnych lub lokalnych produktów żywnościowych. Poza główną atrakcją wypoczynku na wsi, jaką jest aktywność rekreacyjna związana z gospodarstwem rolnym (hodowlanym, rybackim, ogrodniczym, szkółkarskim), duże znaczenie w ofercie agroturystycznej odgrywają propozycje spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody, poznania lokalnej kultury i historii.
Book typeMonograph
Author Michal Roman
Michal Roman,,
-
, Arkadiusz Niedziółka (FoAaE / DoBMaE)
Arkadiusz Niedziółka,,
- Department of Business Management and Economics
Authors role noteRedakcja merytoryczna – Dominika Cichocka
Redakcja techniczna – Laura Szczepańska
PublisherWydawnictwo SGGW, MNiSW [80] [Warsaw University of Life Science (SGGW)]
Publishing place (Publisher address)ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
ISBN978-83-7583-759-9
Issue year2017
Pages116
Publication size in sheets5.8
URL http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/10/Agroturystyka.pdf
Internal identifierWRE/2017/222
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?