Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu: z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia

Jakub Piecuch

Abstract

Autor omawia rozwój regionów czterech krajów: Grecji, Hiszpanii, Irlandii oraz Portugalii w latach dekoniunktury gospodarczej, która rozpoczęła się w Europie w 2008 roku. Głównym tematem rozważań są przemiany, jakie dokonywały się w strukturze produkcji i zatrudnienia w regionach tych państw, które w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy uzyskały największą pomoc w ramach prowadzonej przez Unię Europejską polityki regionalnej. Takie ukierunkowanie pracy związane jest z podobieństwem sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Polska i potencjalnymi korzyściami, jakie mogą płynąć dla polskich województw z doświadczeń państw, które przeszły podobną drogę rozwoju regionalnego korzystając z unijnej pomocy strukturalnej. Zaprezentowane w pracy badania i przeprowadzone analizy mogą okazać się przydatne dla tych, którzy są zainteresowani efektami polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Book typeMonograph
Author Jakub Piecuch (FoAE / IoEcoSoc)
Jakub Piecuch,,
- Institute of Economic and Social
PublisherDifin, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-8085-292-1
Issue year2017
Pages238
Publication size in sheets11.9
Internal identifierWRE/2017/131
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?