Problemy kształtowania ładu przestrzennego

Barbara Prus , Mariusz Antolak , Wojciech Bartoszczuk , Anna Bernaciak , Dorota Jopek , Anna Majewska , Maciej Oleński , Jacek M. Pijanowski , Paweł Szumigała

Abstract

Niniejsza monografia prezentuje przykłady rozwiązywania problemów przestrzennych, kształtowania ładu – w ramach planowania i zagospodarowania terenów wiejskich oraz miejskich. Publikacja ta traktująca o problemach kształtowania ładu przestrzennego w praktyce planowania i zagospodarowania przestrzennego uwidacznia wielość podejść merytorycznych i metodycznych oraz różnorodność tematyki badawczej. We wstępie pracy przedstawiono przesłanki legislacyjne pojęcia ładu przestrzennego w Polsce, definicję ładu w odniesieniu do chaosu przestrzennego, a także w ujęciu procesu planowania miejscowego. Rozdział drugi prezentuje zestaw metod analizy stanu zagospodarowania przestrzennego, które mogą być wykorzystywane w praktyce planistycznej. Kolejny rozdział traktuje o kształtowaniu i ochronie krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Następnie autor dokonuje analizy polityki przestrzennej w zakresie kształtowania struktury funkcjonalnej gmin oraz wynikających z niej zagrożeń dla ładu przestrzennego na przykładzie kilku podwarszawskich gmin. Podejmuje próbę oceny stanu zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin powiatu poznańskiego w ujęciu planistycznym i historycznym. Autor podejmując taką tematykę ma na celu wywołanie dalszej dyskusji nad problematyką ładu przestrzennego, co z pewnością przyczyni się do pogłębionych badań w tym zakresie.
Book typeMonograph
Author Barbara Prus (FoEEaLS / DoSPaLA)
Barbara Prus,,
- Department of Spatial Planning and Landscape Architecture
, Mariusz Antolak
Mariusz Antolak,,
-
, Wojciech Bartoszczuk
Wojciech Bartoszczuk,,
-
, Anna Bernaciak
Anna Bernaciak,,
-
, Dorota Jopek
Dorota Jopek,,
-
, Anna Majewska
Anna Majewska,,
-
, Maciej Oleński
Maciej Oleński,,
-
, Jacek M. Pijanowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jacek M. Pijanowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Paweł Szumigała
Paweł Szumigała,,
-
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64758-23-2
Issue year2015
Pages146
Publication size in sheets7.3
URL https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/monografie/problemy-ksztaltowania-ladu-przestrzennego-detail
Internal identifierWIŚIG/2015/259
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?