Siedliskoznawstwo leśne na nizinach i wyżynach Polski

Jarosław Lasota , Ewa Błońska

Abstract

Monografia w syntetyczny sposób ujmuje wiedzę o siedliskotwórczej zdolności gleb leśnych wyrażonej m.in. siedliskowym indeksem glebowym (SIG) – liczbowym wskaźnikiem opartym na mierzalnych cechach utworu glebowego, opracowanym w Katedrze Gleboznawstwa Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest przeznaczona dla osób wykorzystujących w praktyce wiedzę z zakresu siedliskoznawstwa leśnego, w tym leśników i pracowników biur urządzania lasu, jak również dla studentów przygotowujących się do pracy w leśnictwie. Wykorzystano w niej wiadomości pochodzące z literatury przedmiotu oraz wyniki badań wykonanych przez autorów. Uwzględniając przyrodniczo-leśną regionalizację Polski, w książce scharakteryzowano zdolność poszczególnych typów i podtypów gleb leśnych do tworzenia określonych siedlisk i warunków bytowania konkretnych zespołów roślin. Treści teoretyczne uzupełniono licznymi przykładami diagnozowania naturalnych i zniekształconych siedlisk leśnych na powierzchniach typologicznych oraz siedlisk na gruntach porolnych. Zamieszczono też kolorowe zdjęcia kilku wzorcowych powierzchni typologicznych z zespołami leśnymi ukształtowanymi na glebach różnych podtypów, dołączając do nich fotografie profilów glebowych.
Book typeMonograph
Author Jarosław Lasota (FoF / L-KGL)
Jarosław Lasota,,
-
, Ewa Błońska (FoF / L-KGL)
Ewa Błońska,,
-
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-60633-82-3
Issue year2013
Pages236
Publication size in sheets11.8
URL https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/podreczniki-i-skrypty/siedliskoznawstwo-lesne-na-nizinach-i-wyzynach-polski-detail
Internal identifierWL/M/2/2013WL/3/8
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?