Koncepcja postępowania dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich włącznie z propozycjami dla prowadzenia przyszłych postępowań : opracowano na podstawie prac przeprowadzonych w Województwie Małopolskim, w sołectwie Strzelce Wielkie (gmina Szczurowa, powiat brzeski) : projekt ”Zintegrowane programowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w oparciu o wzorce Bawarii”

Marceli Anduła , Przemysław Baster , Bӓrbel Faschingbauer , Urszula Litwin , Zbigniew Koziara , Michael Kuhn , Bernd Müller , Willi Müller , Jacek M. Pijanowski , Markus E. Rappert , Gudrun Rentsch , Rolf Richter , Ralph Schäffner , Jarosław Taszakowski , Michał Uruszczak , Thomas Wirth , Józef Zedler

Abstract

Współpraca pomiędzy Bawarią a Polską w zakresie rozwoju obszarów wiejskich posiada długą i pełną sukcesów tradycję, dzięki aktywnym partnerom po obu stronach. Wraz z uzgodnionym pomiędzy Województwem Małopolskim a Bawarskim Ministerstwem Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Leśnictwa projektem pilotażowym we wsi Strzelce Wielkie współpraca ta została istotnie pogłębiona. Celem naszych polskich partnerów było opracowanie modelowej koncepcji dla zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z metodologią stosowaną w Bawarii. Ważną cechą tej metodyki jest intensywne przygotowanie takich projektów wspólnie z mieszkańcami z danego obszaru. Począwszy od wizyty naszych polskich partnerów w Szkole Rozwoju Wsi i Terenów Rolnych oraz poznania metod pracy z mieszkańcami w Bawarii, w ramach późniejszych trzech wizyt roboczych ekspertów bawarskich na miejscu, przy ścisłym udziale mieszkańców, właścicieli gruntów i rolników mogły zostać szybko opracowane ważne podstawy zintegrowanego postępowania dla rozwoju obszarów wiejskich we wsi i na terenach rolnych. Następnie opracowano propozycję dla treści prawnych ustawodawstwa i dla spraw organizacyjnych. Dla naszych ekspertów wyzwania do rozwiązania w ramach wspólnego projektu i kontakt z ludźmi z regionu był dużym ubogaceniem.
Other language title versionsKonzept eines integrierten l¨andlichen Entwicklungsverfahrens einschliesslich Empfehlungen fur k ¨ unftige Verfahrensdurchf ¨ uhrungen : erstellt aufgrund von Projektarbeiten in der Wojewodschaft Kleinpolen, im Schul- ¨ theissbezirk Strzelce Wielkie (Gemeinde Szczurowa, Landkreis Brzesko) : Projekt ”Integrierte Programmierung der l¨andlichen Entwicklung in Kleinpolen in Anlehnung an bayerische Muster”
Book typeMonograph
Author Marceli Anduła
Marceli Anduła,,
-
, Przemysław Baster (FoEEaLS / DoAGCaP)
Przemysław Baster,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Bӓrbel Faschingbauer
Bӓrbel Faschingbauer,,
-
, Urszula Litwin (FoEEaLS / DoAGCaP)
Urszula Litwin,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Zbigniew Koziara (FoEEaLS / DoAGCaP)
Zbigniew Koziara,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Michael Kuhn
Michael Kuhn,,
-
, Bernd Müller
Bernd Müller,,
-
, Willi Müller
Willi Müller,,
-
, Jacek M. Pijanowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jacek M. Pijanowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Markus E. Rappert
Markus E. Rappert,,
-
et al.`
Editor Jacek M. Pijanowski (FoEEaLS / DoAGCaP)
Jacek M. Pijanowski,,
- Department of Agricultural Geodesy, Cadastre and Photogrammetry
, Józef Zedler
Józef Zedler ,,
-
Total number of authors and editors (monograph level)19
Publisher name (outside publisher list) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN978-83-64155-92-5
Issue year2015
Pages90
Publication size in sheets6.0
Internal identifierWIŚIG/2015/145
Languagepl polski , de niemiecki
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?