Atlas siedlisk leśnych Polski

Stanisław Brożek , Jarosław Lasota , Piotr Gruba , Tomasz Wanic , Maciej Zwydak , Ewa Błońska , Piotr Pacanowski

Abstract

Przedmowa Drogi Czytelniku, dzieło, które przeglądasz, powstało na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego opracowanie stało się możliwe dzięki kadrze, a także dzięki laboratorium geochemicznemu, które pozwala poznać niewidoczne właściwości gleb, kształtujące różnorodne warunki siedliskowe drzewostanów. Atlas siedlisk jest podsumowaniem wielopokoleniowej pracy krakowskiej szkoły gleboznawstwa leśnego. Prace te zawsze dotyczyły i nadal dotyczą relacji pomiędzy glebami i roślinnością leśną, głównie drzewiastą. Kształtowanie składów gatunkowych drzewostanów w lasach gospodarczych jest bowiem głównym celem rozpoznawania siedlisk, a podstaw w tym zakresie dostarcza gleboznawstwo leśne. Przez ostatnie 25 lat Katedra Gleboznawstwa Leśnego we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych zrealizowała liczne tematy badawcze, z których każdy następny był kontynuacją poprzedniego, a wszystkie służyły obiektywizacji diagnoz siedliskowych opartych na głównym i najtrwalszym elemencie środowiska przyrodniczego – glebie. Historia tych tematów rozpoczyna się od wydania „Atlasu gleb leśnych Polski” [Brożek i Zwydak 2003, 2010]. Kolejne prace, o charakterze metodycznym, dotyczyły liczbowej waloryzacji siedlisk leśnych. Ich efektem było opracowanie i wdrożenie do praktyki Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG), przydatnego do diagnozowania typów siedlisk leśnych na obszarach Nizin i Wyżyn Polski. Następna praca z tego zakresu, kontynuująca tę tematykę, powstała dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię – dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego projektu PNRF68-A1/1/2007 pt. „Opracowanie indeksów jakości gleb dla naturalnych siedlisk leśnych Nizin i Wyżyn Polski”. O ile współpraca z Lasami Państwowymi dotyczyła głównie lasów gospodarczych, o tyle projekt norweski obejmował kontynuację tych samych badań w lasach chronionych, a powierzchnie do badań zlokalizowano w rezerwatach przyrody i w parkach narodowych. Wyniki badań opublikowano w serii artykułów w „Rocznikach Gleboznawczych” [Rocz. Glebozn., 62, 4], ponadto zostały wdrożone do praktyki leśnej [„Instrukcja urządzania lasu”, cz. II, 2012]. Autorzy omawianych prac podjęli trud ponownego przetworzenia materiałów zawartych w wielu raportach z badań i w publikacjach naukowych, aby w sposób syntetyczny przedstawić je w formie ilustrowanego fotografiami atlasu zawierającego pomiarowe i analityczne opisy poszczególnych stanowisk, uzupełnione o diagnozy siedlisk. Atlas służyć powinien zarówno taksatorom pracującym w urządzaniu lasu, jak i odbiorcom operatów siedliskowych – służbie leśnej, która wiedzę zawartą w operatach siedliskowych stosuje w pracach gospodarstwa leśnego, a zwłaszcza w odnawianiu lasu. Autorzy ufają, że odbiorcą Atlasu będą studenci leśnictwa oraz wszyscy czytelnicy zainteresowani podstawami różnorodności lasu w naszych warunkach geograficznych. Jest on także przeznaczony dla miłośników Natury 2000 pragnących poznać relacje zachodzące między glebą i szatą leśną Polski. Stanisław Brożek Kraków, czerwiec 2019 rok Autorzy proszą Czytelników o uwagi i komentarze dotyczące niniejszej książki, które można przesłać na adres: rlbrozek@cyf-kr.edu.pl. Są one bardzo oczekiwane.
Book typeMonograph
Author Stanisław Brożek (FoF)
Stanisław Brożek,,
- Faculty of Forestry
, Jarosław Lasota (FoF / IoEaS / DFSS)
Jarosław Lasota,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Piotr Gruba (FoF / IoEaS / DFSS)
Piotr Gruba,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Tomasz Wanic (FoF / IoEaS / DFSS)
Tomasz Wanic,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Maciej Zwydak (FoF / IoEaS / DFSS)
Maciej Zwydak,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Ewa Błońska (FoF / IoEaS / DFSS)
Ewa Błońska,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
, Piotr Pacanowski (FoF / IoEaS / DFSS)
Piotr Pacanowski,,
- DEPARTMENT FOREST SOIL SCIENCE
PublisherWydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja w Krakowie, MNiSW [80] [Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie]
Publisher name (outside publisher list) Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Publishing place (Publisher address)Centrum Informacyjne Lasów Państwowych ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa tel.: 22 185 53 53, cilp@cilp.lasy.gov.pl, www.cilp.lasy.gov.pl / Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków tel.: 012 662 51 57, wydawnictwo@ur.krakow.pl, https://wydawnictwo.ur.krakow.pl
Edition1
ISBN978-83-65659-46-0
Other ISBN978-83-64758-80-5
Issue year2019
Pages600
Publication size in sheets30
Languagepl polski
Cover
atlas_siedlisk_OST_550x363mm_spady15mm.pdf 10,45 MB
Score (nominal)80
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
Praca powstała dla upamiętnienia100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 95. rocznicy utworzenia państwowej jednostki organizacyjnej Lasy Państwowe i 70. rocznicy powołania Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
FinansowanieGłówny sponsor wydania drukiem tej pracy – PGL Lasy Państwowe.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?