Możliwości oznaczenia białka ogólnego w ziarnie pszenic pochodzących z wczesnych faz hodowli - metodą mikrokolorymetryczną przy zastosowaniu reakcji z odczynnikiem Nesler - Jędrasik

Krzysztof Wach

Abstract

n/a
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Krzysztof Wach (RE)
Krzysztof Wach
- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Promotor Tadeusz Ruebenbauer
Tadeusz Ruebenbauer
-

Jednostka dyplomującaWydział Rolniczo-Ekonomiczny (RE)
Jednostka prowadzącaKatedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa (RE / RE-KHRiN)
Kierunek / specjalność studiów, Rolnictwo - WRE (Agriculture)
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony28-06-1974
Data (rok) wydania1974
Paginacja 1-43

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?