Badanie wpływu kinetyny i kwasu indolilooctowego na wzrost i powstawanie chlorofilu w kalusach marchwi

Maria Starzyk

Abstract

n/a
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Maria Starzyk (RE)
Maria Starzyk
- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Promotor Tadeusz Ruebenbauer
Tadeusz Ruebenbauer
-

Jednostka dyplomującaWydział Rolniczo-Ekonomiczny (RE)
Jednostka prowadzącaKatedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa (RE / RE-KHRiN)
Kierunek / specjalność studiów, Rolnictwo - WRE (Agriculture)
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony30-06-1970
Data (rok) wydania1970
Paginacja 1-30

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?