Charakterysyka potomstwa krótkorurkowej formy koniczyny czerwonej znalezionej przez prof. B. Jabłońskiego

Bogusław Węgrzyn

Abstract

n/a
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Bogusław Węgrzyn (RE)
Bogusław Węgrzyn
- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Promotor Ludwik Spiss
Ludwik Spiss
-

Jednostka dyplomującaWydział Rolniczo-Ekonomiczny (RE)
Jednostka prowadzącaKatedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa (RE / RE-KHRiN)
Kierunek / specjalność studiów, Rolnictwo - WRE (Agriculture)
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony29-06-1990
Data (rok) wydania1990
Paginacja 1-22

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?